AI möter industrins utmaningar

Sabine Mayer

Den årliga Process IT-dagen ägde rum den 11 mars i Piteå med ett hundratal deltagare. Temat för Process IT-dagen 2020 var artificiell intelligens samt hållbarhet. Dagen erbjöd föreläsningar, seminarier och föredrag kopplade till forskning och arbete inom bland annat processindustrin.

Under dagen visades det upp en hel del intressanta projekt ifrån det gångna året. Regionala företag som arbetar med artificiell intelligens presenterade sitt arbete och sin forskning samt diskuterade de etiska och juridiska aspekterna av införandet av artificiell intelligens.

Dagen inleddes med att Pär-Erik Martinsson, verksamhetsledare, hälsade alla välkomna. Sedan redovisades resultatet för 2019, följt av flera korta presentationer av aktuella projekt i en så kallad “projektkavalkad”. Sedan följde en kort presentation av PiiA (Processindustriell IT och Automation) och verksamhetens koppling till Industri 4.0. Besökarantalet var högt med strax över hundra personer närvarande.

Sabine Mayer, Luleå tekniska universitet, bilden ovan, berättade om LTU:s satsning på tillämpad AI. Sabine talade om kopplingen mellan ProcessIT och industrin, om den forskning som sker med nytta för industrin och att LTU har byggt upp ett starkt ekosystem för AI-tjänster. Projektet runtomkring systemet presenterades som Applied AI DIH North.

Johannes Holmberg från Calejo presenterade två mycket intressanta projekt stöttade av PiiA. Ett av dom var ett Vinnova- och PiiA finansierat projekt mellan SCA och Calejo Industrial Intelligence där parterna har skapat en bättre förståelse och mer exakt beräkning av användandet av vattenångor. Projektet har potential att leda till mer utjämnad, långsiktig energiförbrukning och ett signifikant minskande av fossila utsläpp vid SCA Obbola’s fabrik utanför Umeå. Projektet visar en stor potential av att använda AI inom industrin.

Boh Westerlund, grundare på Oazer, presenterade sitt arbete inom infrastruktur av klimatsmarta tankstationer för vätgas. Han redogjorde för hydrogen som ett klimatsmart och effektivt drivmedel som alternativ till fossila bränslen och andra biodrivmedel. Hydrogen (vätgas) är en av världens vanligaste industrigaser, lagringen sker i kompressorer och tankar och fordonen drivs av bränsleceller.

Bland andra föreläsare under dagens fanns Anders OE Johansson, Luleå tekniska universitet, Frank Dignum, Umeå universitet, Peter Wallin, PiiA, Wolfgang Birk, LTU, och Fredrik Sandin.

Om Process IT Innovations

Process IT Innovations är ett samverkanscentrum i norra Sverige som arbetar för att ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

Syftet är att stärka regional och nationell basindustri, stärka de regionala IT- och leverantörsföretagens internationella konkurrenskraft samt etablera ett ledande europeiskt forsknings- och utvecklingscentrum inom automationsområdet.

Process IT Innovations för samman företag med utvecklingsbehov med lösningsleverantörer och forskare för att skapa projekt som möter de IT- och automationsutmaningar som basindustrin står inför.

Process IT Innovations är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Organisationen stöttas av Region Norrbotten, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå samt företagen ABB, Boliden, Komatsu Forest, LKAB, SCA samt Skellefteå Kraft.

Text och foto: Fanny Routavaara.