Forskningsbolag och startups möter investerare

Högt i tak när forskningsbolag coh startups möter investerare och storbolag. Sammanlagt över 200 möten hölls under dagen.

Flera avknoppningsbolag från forskning vid Umeå universitet deltog när inkubatorn Uminova Innovation bjöd in startups, investerare och storbolag till Match Up i Umeå.

Ett omfattande dagsschema väntade med sammanlagt 125 möten mellan startups och investerare, och parallellt med det, drygt 80 möten där startups och storbolag möttes för att skapa kontakt inför framtida samverkan.

För avknoppningsbolag och startups ger Match Up ett gyllene tillfälle att få träffa både regionala och nationella företag, och investerare under en och samma dag.

Hjärnforskning söker investerare

Ett av avknoppningsbolagen som deltog var Brain Stimulation som på digitala plattformar applicerar senaste hjärnforskningen om hur hjärnan har en reparationseffekt.

– Vi ger människor som har fått en stroke en andra chans som tidigare inte fanns. Just nu arbetar vi på vår tredje produkt som ska använda augmented reality. Då får man en effektiv och intensiv rehabilitering så att man kan återfå funktioner efter en stroke med en behandling som man kan använda i hemmet, säger Helena Fordell, forskare och neurolog vid Norrlands sjukhus och grundare av Brain Stimulation.

– Med vår e-hälsolösning blir det en jämlik och rättvisare fördelning av god vård över glesbygd och storstad, men också hållbarhet genom mindre resor eftersom man kan bedriva sin vård i hemmet och få stöd av en terapeut som finns på ett sjukhus 30 mil bort, fortsätter hon.

Önskan från Brain Stimulation är att hitta en investerare som är villig att gå in med fyra miljoner för att bolaget ska kunna göra klar sin produkt och stärka teamet.

Helena Fordell, forskare och grundare av Brain Stimulation, berättade om forskningsbolagets tillväxt.
Helena Fordell, forskare och grundare av Brain Stimulation, berättade om forskningsbolagets tillväxt.

Våga vara lite kräsna

Sammanlagt 15 investerarföretag deltog under Match Up, flera med säte i Stockholm men som gärna kommer till Umeå för att knyta kontakt med avknoppningsbolag och startups i norr.

– Jag har ett par favoriter som jag kommer att följa nära i framtiden. Många av de investeringar vi gör, gör vi efter att ha känt bolagen i två tre år. Vi kan då bygga trovärdighet som investerare, och bolagen kan visa på milestones som de uppnår, säger Maxine Rior, investerare från Northzone.

Hon påpekar att det är viktigt att entreprenörerna vågar vara lite kräsna.

– De behöver inte bara välja de som ger mest pengar eller ger pengar först. Det är också viktigt med ett bra partnerskap för när det kommer en dag då det inte går så bra måste man sitta i samma båt med någon som inte lackar ur, säger Maxine Rior.

Imponerande träffar i Umeå

Under dagen fick startupbolagen även möjlighet att träffa ett flertal större industriföretag för att se vilka möjligheter som finns till samarbeten. Den delen av dagen arrangerades av den nationella satsningen Ignite Sweden tillsammans med Uminova Innovation.

– Vårt syfte är att öppna dörrar. Idag har vi haft 10 stora företag och en kommun som har träffat startupbolagen, säger Stina Lantz, ansvarig för Ignite Sweden.

Kompetens för att stärka startups

Dagen avslutades med ett mingel där över 300 personer deltog för att de var intresserade att engagera sig i Umeås forsknings- och startupbolag.

– Det finns många spännande möjligheter för alla talanger som söker nya karriärvägar, studenter som vill ha mer erfarenhet och seniora branschexperter som själv lyckats och vill engagera sig i ett startup. Alla unga bolag behöver förr eller senare förstärkning för att komma framåt och det är därför vi på Uminova Innovation arrangerar Match Up, säger Magdalena Lindström, affärsutvecklare och ansvarig för teamutveckling på Uminova Innovation.

Foto: Malin Grönborg.