Forskare vid Umeå universitet erbjuder korta AI-kurser

Bilden visar tre personer som arbetar framför sina datorer.

Den som är intresserad av hur AI fungerar kan nu gå en kortare avgiftsfri utbildning vid Umeå universitet.
– Vi ser att det generellt saknas kunskap om AI bland företag, organisationer och allmänhet och därför ger vi fyra kurser på både grund- och mer fördjupande nivå där vi förklarar dels vilka AI-metoder som finns, dels vilka möjligheter de kan erbjuda, säger Helena Lindgren, professor i datavetenskap vid Umeå universitet. 

Kurserna vid Umeå universitet är framtagna inom ramen för AI Competence for Sweden, en nationell satsning för att öka kompetensen kring AI i Sverige. Några kräver viss kunskap inom teknik och systemutveckling men alla som är nyfikna på AI, är välkomna att söka.
 – Vi tror att kurserna dels kan passa de som vill ha en överblick inför att utveckla system på sin arbetsplats eller inom sin organisation. Men några kurser är även öppna för nyfikna som funderar på att t ex studera vidare. I annat fall kan det handla om personer som vill lära sig mer om den snabba utvecklingen och förstå vad AI handlar om. Till exempel genom att ta del av senaste rön kring riskerna med AI, säger Helena Lindgren.

Från introduktion till fördjupningsnivå

Förutom en introduktionskurs i AI erbjuds en fördjupningskurs i AI-metoder för maskindrivet resonemang och beslutsfattande, där man får ta del av sätt att lösa problem som idag används framgångsrikt inom områden som t ex bioinformatik, schemaläggning och programvaruteknik.
 – Att implementera AI kan ge många fördelar, t ex större säkerhet, effektivitet och lägre kostnader för organisationen. Här får deltagaren en inblick i olika AI-metoder och hur man kan använda dessa för modellering och implementering av intelligenta system, säger Juan Carlos Nieves Sanchez, docent inom teoretiska grunder för artificiell intelligens och biträdande programansvarig för masterprogrammet i AI.

Utveckla algoritmer                                                                                         

Tommy Löfstedt forskar i maskininlärning och datorseende och är lektor vid institutionen för datavetenskap. Hans kurs i maskininlärning handlar om hur man kan arbeta fram algoritmer och metoder som lär sig att utföra uppgifter genom att använda data.
 – Exempel på maskininlärning är system som tidigt upptäcker temperaturförändringar eller identifierar bedrägerier eller spam i företagets e-mailsystem, säger Tommy Löfstedt. Kursen ger en förståelse, vi tar upp alltifrån klassiska metoder till senaste utveckling inom djup maskininlärning, så kallad Deep Learning, säger Tommy Löfstedt.

Risker med AI

Även om AI kan medföra en enorm potential finns det stora utmaningar. Därför erbjuder Umeå universitet också en kurs där senaste forskning kring följderna av AI diskuteras.
– Det blir en tvärvetenskaplig kurs om AI och dess effekter på mänskligt beteende relaterade till etiska, juridiska, sociala, ekonomiska och kulturella frågor. Kursen är öppen för alla och kan vara intressant för industri och näringsliv då vi kommer att ta upp om de verktyg som används för att bedöma AI-modeller och hur säkra de är, för företag och individ, säger Andrea Aler Tubella.

Umeå i fokus

Samtliga kurser ges av institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet som idag är en internationell arbetsplats och en av de största datavetenskapliga institutionerna i landet. Institutionen är knuten till stora forskningsprogram som WASP, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, och WASP-HS, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society.