Johanna Björklund – vinnare av Nordeas vetenskapliga pris

Universitetslektor Johanna Björklund har använt sin forskning om datorer och språk på ett entreprenöriellt sätt snarare än att enbart förlita sig på en klassisk akademisk karriärväg. Hon prisas nu av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. Prissumman är på 100 000 kronor och delas ut i samband med Umeå universitets Årshögtid i februari 2022.

– Jag är obeskrivligt tacksam till mina kollegor för den fina nomineringen och till Nordea som ser värdet av att länka samman industri, samhälle och akademi, säger Johanna Björklund, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och grundare av de Umeåbaserade medieföretagen Codemill och Adlede.

För att ett datorprogram ska förstå mänskligt språk måste informationen överföras till en form som kan bearbetas av en dator. Johanna Björklund studerar hur språk kan omarbetas baserat på dess struktur och hur semantik, betydelsen, kan extraheras. På en detaljerad nivå inriktar sig hennes forskning på djup semantisk språkanalys, vilket omfattar algoritmer som ”förstår” sammanhanget och extraherar kärnan i traditionell textinformation, inklusive källor från sociala medier som Facebook och Twitter.

Automatisk skanning och föranalys av denna typ av informationskällor är av yttersta vikt för banksektorn när man ser till den enorma mängd information som fortfarande hanteras manuellt. Det finns dock mindre uppenbara men ännu mer intressanta applikationer.

Möjligheten att analysera och upptäcka korrelationer mellan traditionella informationskanaler och det som skrivs på sociala mediekanaler gör det möjligt att spåra informationsflödet inom organisationer och därigenom upptäcka oönskade fenomen, såsom insiderhandel. Dessutom möjliggör Johanna Björklunds forskning om multimodala informationskällor inkludering av exempelvis bilder och diagram i analysen.

Johanna Björklund är just nu i fasen med att starta en ny Wallenberg Research Arena, WARA, med namnet ”AI i media och språk”, tillsammans med Sandor Albrecht från KAW samt Kambiz Ghoorchian och Johan Mattson från Skandinaviska Enskilda Banken, SEB.

Läs hela artikeln här.

Se även VK’s artikel här.