Flera vätgasinitiativ i norra Sverige

Petter Kyösti och Mats Johansson

Samtidigt som regeringen växlar upp tempot för en nationell vätgasstrategi pågår det just nu flera initiativ i norra Sverige.

– Här har vi chans att från ett globalt perspektiv ta en ledande roll i utvecklingen av vätgas som en del av elektrifieringen, säger Petter Kyösti på Process IT Innovations.

Vätgas är just nu på allas läppar; EU har tidigare pekat ut vätgasen som det som ska kickstarta Europa efter pandemin och nyligen blev det officiellt att Energimyndigheten får i uppdrag att sätta en övergripande strategi för vätgas i Sverige. Det handlar om allt ifrån vätgasproduktion till lagring, logistikkedja, återvinning och nya användningsområden för vätgas.

– För att komma ifrån sin klimatbelastning och gå från fossilt bränsle till förnybart kommer fler börja titta mer på vätgas som en integrerad del av el- och energisystemet, säger Stefan Skarp, Affärsenhetschef Vind AO Kraftsystem, Skellefteå Kraft och styrelseledamot i Process IT Innovations.

Lagring och frakt av vätgas

I norra Sverige pågår det flera olika initiativ kopplade till vätas just nu. I projektet LOcal energy STorage and autonomous recycling (LOST) deltar ett 20-tal aktörer i Norr- och Västerbotten. Här tittar man tillsammans på hur en patentlösning framtagen av Sandvik kan komma till användning. Det handlar om en container där man kan förvara vätgas på ett säkert sätt. Containern ska dessutom vara modulär och därmed kan formen på containern ändras efter ändamålet.

– Du kan till exempel få in den på en bottenplatta på en bil eller på ett flygplan. Den här lösningen öppnar upp för möjligheter inom en rad olika områden. Exempelvis skulle det kunna innebära ett sätt för norra Sverige att ”frakta el” till södra Sverige, säger Petter Kyösti på Process IT Innovations.

Petter Kyösti ser också att det ska gå att lagra energi med hjälp av containerlösningen genom att ha tankar utplacerade på taktiska ställen som vid kris kan omvandla bränslecellerna till el, något som till exempel kan komma till nytta på sjukhus.

– Vårt land har inget gasledningsnät, vilket gör att vi i Sverige är väldigt måna om att den här utvecklingen går snabbt framåt. Vi har därför möjlighet att bli ledande gällande vätgasfrågan, säger han.

Planen är att finansiera detta projekt med EU-pengar från Green deal och det förväntas pågå t o m hösten 2024.

Lokalproducerad vätgas

Ett annat projekt som pågår just nu är HEAL. Projektet har vuxit fram mellan Inlandets teknikpark, Storumans kommun och Umeå universitet. Här tittar man framförallt närmare på att få igång lokalproduktion av vätgas, till att börja med vid i timmerterminalen i Storuman, samt tankstationer för tunga fordon.

– Småskalig produktion av vätgas kan likt vindkraften ge lokala jobb och öka den lokala nyttan med energiomställningen. Och vad det gäller tankstationer för tunga fordon ser vi stora möjligheter med en kombination av vätgas och batterier då de, olikt personbilar, inte klarar sig på enbart batteri, säger Mats Johansson på Process IT Innovations.

Han ser även hur ett väl fungerande nollemissionssystem för transporter på väg, järnväg, hav och kanske även i luften kan komma att ha stor betydelse för industrierna.

– Att kunna fastslå att man har nollemission skulle kunna bli en framtida konkurrensfördel då vi är en exporttung region.

I projektet vill man också bygga upp en lokal kunskapsnod.

– Det pågår så mycket i regionen just nu gällande vätgas att det känns viktigt att vi tar tillvara på den erfarenhet vi samlar på oss och hjälper till att bygga upp regionens kompetens, avslutar Mats Johansson.