Digital Impact North

Workshopserie - Hybrid

  1. Events
  2. Workshopserie - Hybrid

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Thursday Insights: Platsbaserade digitala plattformar och attraktiva hållbara samhällen

MIT.C.413, MIT-huset Umeå Universitet, Campustorget 5, 901 87 Umeå

Per Levén, Umeå universitet

Vi lever idag i de digitala plattformarnas århundrade. Samtidigt som vi i snabbt ökande takt flyttar in i våra städer, kontorsmiljöer och skärmar riktar vi alltmer uppmärksamhet till globala tjänster och flöden, tillgängliga via digitala plattformar.

Thursday Insights: Hur kan vi lösa kompetensbristen i norra Sverige?

MIT.A.476, MIT-huset Umeå Universitet, Campustorget 5, 901 87 Umeå

Paneldiskussion

I ett rundabordsamtal kommer representanter från Umeå universitet, Akademi Norr och Lapplands lärcentra att diskutera aktuella frågeställningar om kompetensförsörjningen i norra Sverige.

Thursday Insights: Intelligent augmentation: ett alternativ för framtidens arbete

MIT.A.476, MIT-huset Umeå Universitet, Campustorget 5, 901 87 Umeå

Mikael Wiberg, Institutionen för Informatik

Vanligtvis förknippar vi begreppet Artificiell Intelligens med att anpassa och förstärka maskiner med mänskliga förmågor så att de kan fungera på egen hand. Ett sådant perspektiv leder ofta till kritiska röster som berör automatiseringens konsekvenser,  att tusentals jobb elimineras eller att hela yrkeskårer försvinner.

Thursday Insights: Att skapa en egen ChatGPT – är det möjligt utan att vara en AI-expert?

MIT.A.476, MIT-huset Umeå Universitet, Campustorget 5, 901 87 Umeå

Erik Grahn Järlund, Umeå universitet

I samband med att allt fler av oss provar på att använda olika typer av generativ AI såsom Copilot och Chat GPT kanske du också har funderat på vad som krävs för att skaffa en lokal och intern installation av GAI. Är det kostsamt och kräver det speciella kompetenser?

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs