Loading Events

Evenemang

#frAIday: AI Art Commissioning

2 februari 2024 | 12:15 - 13:00

I detta delade talk kommer Paola Torres att samtala med Sarah Cook om att kuratera utställningen Sentient Machines tillsammans med Chat-GPT-3, och om Futureless Festival och idéerna och målen bakom den. Samtalet kommer att fokusera på de utmaningar och den komplexitet som är förknippade med att införa ny konst och utställningar. Vi kommer att utforska den dynamiska och snabbt föränderliga estetiken inom konst och artificiell intelligens. Föreläsningen kommer att belysa processerna och övervägandena bakom att sätta upp dessa utställningar, och hur de bidrar till vår förståelse för utveckling av konst och AI.

Om föreläsaren
Paola Torres Nunez del Prado är en transdisciplinär konstnär och forskare som arbetar med textila assemblage och broderier, måleri, ljud, text, digitala medier, interaktiv konst, AI och video (och deras inbördes relationer). Hennes verk ingår i Statens konstråds och Malmö stadsmuseums samlingar. Som en del av ”Futureless Festival For Technology and the Arts” kurerade hon ”Sentient Machines?” 2022, som anses vara den första kollektiva A.I.-konstutställningen i Sverige.

Sarah Cook är WASP-HS gästprofessor i konst och AI i samarbete med Bildmuseet, Arkitekthögskolan i Umeå (UMA) och Umeå Institute of Design (UID), med bas i UmArts. Sarah är en forskningsbaserad curator och forskare som arbetar i skärningspunkten mellan konst, design, digitala och elektroniska medier, vetenskap och teknik, med över 20 års erfarenhet av att beställa nya medier och digital konst.

Detaljer

Datum
02 februari 2024
Tid
12:15 - 13:00
Plats

Digitalt

Arrangör
TAIGA – Umeå Universitet
Pris
Kostnadsfritt

#frAIday: AI Art Commissioning

2 februari 2024 | 12:15 - 13:00

I detta delade talk kommer Paola Torres att samtala med Sarah Cook om att kuratera utställningen Sentient Machines tillsammans med Chat-GPT-3, och om Futureless Festival och idéerna och målen bakom den. Samtalet kommer att fokusera på de utmaningar och den komplexitet som är förknippade med att införa ny konst och utställningar. Vi kommer att utforska den dynamiska och snabbt föränderliga estetiken inom konst och artificiell intelligens. Föreläsningen kommer att belysa processerna och övervägandena bakom att sätta upp dessa utställningar, och hur de bidrar till vår förståelse för utveckling av konst och AI.

Om föreläsaren
Paola Torres Nunez del Prado är en transdisciplinär konstnär och forskare som arbetar med textila assemblage och broderier, måleri, ljud, text, digitala medier, interaktiv konst, AI och video (och deras inbördes relationer). Hennes verk ingår i Statens konstråds och Malmö stadsmuseums samlingar. Som en del av ”Futureless Festival For Technology and the Arts” kurerade hon ”Sentient Machines?” 2022, som anses vara den första kollektiva A.I.-konstutställningen i Sverige.

Sarah Cook är WASP-HS gästprofessor i konst och AI i samarbete med Bildmuseet, Arkitekthögskolan i Umeå (UMA) och Umeå Institute of Design (UID), med bas i UmArts. Sarah är en forskningsbaserad curator och forskare som arbetar i skärningspunkten mellan konst, design, digitala och elektroniska medier, vetenskap och teknik, med över 20 års erfarenhet av att beställa nya medier och digital konst.

Detaljer

Datum
02 februari 2024
Tid
12:15 - 13:00
Plats

Digitalt

Arrangör
TAIGA – Umeå Universitet
Pris
Kostnadsfritt

Fler evenemang

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs