Loading Events

Evenemang

#frAIday: Inlärning och resonemang i AI-system vs hos människor

19 januari 2024 | 12:15 - 13:00

Om vi kan bygga smarta maskiner, vad skulle det säga oss om naturlig intelligens, t.ex. mänsklig intelligens?

Faktiska jämförelser mellan dagens AI-system och mänsklig kognition avslöjar betydande skillnader och begränsningar. AI-system är visserligen utmärkta för specifika uppgifter, t.ex. brädspel, men deras prestanda verkar skilja sig avsevärt från människors när det gäller inlärning, resonemang och anpassning till nya situationer. Redan små barn uppvisar en förmåga att generalisera begrepp och förstå språk med minimal exponering, medan dagens AI-system ofta kräver omfattande data för effektiv träning och kämpar i scenarier med begränsad data. Människor kan dessutom överföra sina kunskaper och färdigheter till nya situationer, något som djupa neurala nätverk fortfarande kämpar med. Människor kan till exempel utan problem identifiera och tolka sällan förekommande fenomen, som snösträngar på en motorväg, och tillskriva dem deras material (snö). Men en självkörande bil, som är beroende av träningsdata, kan misstolka dessa som vanliga körfältslinjer, vilket avslöjar brister i dess anpassningsförmåga till oväntade situationer. Sådana skillnader kan utgöra utmaningar för analogier mellan hjärna och maskin och väcka frågor om huruvida dessa skillnader indikerar variationer i graden eller i den inneboende naturen av intelligens som uppvisas av människor kontra AI-system.

Om talaren
Nina Poth, postdoktor vid Humboldt-universitetet i Berlin, arbetar i gränslandet mellan kognitionsvetenskaplig filosofi, sinnesfilosofi och epistemologi. Särskilt intresserad av inlärning, resonemang och rationalitet. Hennes forskning fokuserar på att förstå hur man lär sig begrepp från perception och resonerar rationellt med dem. Hon undersöker hur detta kan förklaras med Bayesianska modeller av kognition och utvärderar effektiviteten av dessa förklaringar. Dessutom utforskar hon om alla aspekter av intelligens kan och bör definieras i termer av förmågan att göra framgångsrika förutsägelser om världen.

Detaljer

Datum
19 januari 2024
Tid
12:15 - 13:00
Plats

Digitalt

Arrangör
TAIGA – Umeå Universitet
Pris
Kostnadsfritt

#frAIday: Inlärning och resonemang i AI-system vs hos människor

19 januari 2024 | 12:15 - 13:00

Om vi kan bygga smarta maskiner, vad skulle det säga oss om naturlig intelligens, t.ex. mänsklig intelligens?

Faktiska jämförelser mellan dagens AI-system och mänsklig kognition avslöjar betydande skillnader och begränsningar. AI-system är visserligen utmärkta för specifika uppgifter, t.ex. brädspel, men deras prestanda verkar skilja sig avsevärt från människors när det gäller inlärning, resonemang och anpassning till nya situationer. Redan små barn uppvisar en förmåga att generalisera begrepp och förstå språk med minimal exponering, medan dagens AI-system ofta kräver omfattande data för effektiv träning och kämpar i scenarier med begränsad data. Människor kan dessutom överföra sina kunskaper och färdigheter till nya situationer, något som djupa neurala nätverk fortfarande kämpar med. Människor kan till exempel utan problem identifiera och tolka sällan förekommande fenomen, som snösträngar på en motorväg, och tillskriva dem deras material (snö). Men en självkörande bil, som är beroende av träningsdata, kan misstolka dessa som vanliga körfältslinjer, vilket avslöjar brister i dess anpassningsförmåga till oväntade situationer. Sådana skillnader kan utgöra utmaningar för analogier mellan hjärna och maskin och väcka frågor om huruvida dessa skillnader indikerar variationer i graden eller i den inneboende naturen av intelligens som uppvisas av människor kontra AI-system.

Om talaren
Nina Poth, postdoktor vid Humboldt-universitetet i Berlin, arbetar i gränslandet mellan kognitionsvetenskaplig filosofi, sinnesfilosofi och epistemologi. Särskilt intresserad av inlärning, resonemang och rationalitet. Hennes forskning fokuserar på att förstå hur man lär sig begrepp från perception och resonerar rationellt med dem. Hon undersöker hur detta kan förklaras med Bayesianska modeller av kognition och utvärderar effektiviteten av dessa förklaringar. Dessutom utforskar hon om alla aspekter av intelligens kan och bör definieras i termer av förmågan att göra framgångsrika förutsägelser om världen.

Detaljer

Datum
19 januari 2024
Tid
12:15 - 13:00
Plats

Digitalt

Arrangör
TAIGA – Umeå Universitet
Pris
Kostnadsfritt

Fler evenemang

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs