Digital Impact North

Featured

  1. Events
  2. Featured

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

#frAIday: Automatiseringens ironi – Mänskliga användare i AI-eran

Umeå Universitet Campustorget 5, 901 87 Umeå

Detta event, som vanligtvis endast hålls via Zoom, kommer denna gång även äga rum i MIT.A.216 på Umeå Universitet. Talaren kommer att finnas på plats och en enkel lunch serveras till de 20 första som dyker upp. Ni är välkomna att ta med er egen lunch om ni önskar. Välkomna! 1983, när jag var två […]

Skrivarstuga EIC Accelerator

Få hjälp och stöd med din ansökan till EIC Accelerator short application EUSME Supportkontor arrangerar den 12 december en kostnadsfri digital workshop om EIC Accelerator (Short application). Programmet är en del av Europeiska innovationsrådet satsning på att stötta innovativa små- medelstora företag med stora ambitioner. Workshopen går igenom syftet med programmet och hur en ansökan […]

#frAIday: Introduktion till social AI – Att utrusta maskiner med social intelligens

Målet med denna föreläsning är att ge en introduktion till social AI, den domän som syftar till att förstå mänskligt beteende i termer av sociala och psykologiska fenomen. Efter att ha redogjort för de viktigaste idéerna bakom social AI kommer föreläsningen att ge ett exempel på hur denna domän fungerar, från insamling av data till […]

#frAIday: Inlärning och resonemang i AI-system vs hos människor

Om vi kan bygga smarta maskiner, vad skulle det säga oss om naturlig intelligens, t.ex. mänsklig intelligens? Faktiska jämförelser mellan dagens AI-system och mänsklig kognition avslöjar betydande skillnader och begränsningar. AI-system är visserligen utmärkta för specifika uppgifter, t.ex. brädspel, men deras prestanda verkar skilja sig avsevärt från människors när det gäller inlärning, resonemang och anpassning […]

#frAIday: Modellering av människor för lärande simuleringar

I föreläsningen diskuteras olika sätt att modellera mänskligt beteende och dess psykologiska faktorer, t.ex. kognitiva fördomar, för att förklara mänskliga beteenden under kriser. Det kommer att presenteras några interaktiva simulatorer som används för att utbilda befolkningen om översvämningar, epidemier eller rörlighetens inverkan på klimatförändringarna. Det kommer också att presenteras exempel på hur simulatorer eller spel […]

Pitcha ämnesförslag till examensarbeten

MIT.A.121, MIT-huset Umeå Universitet, Campustorget 5, 901 87 Umeå

Är du intresserad av att få träffa studenterna på Informatik och komma med idéer på ämnesförslag till examensarbeten? Närmare 100 kandidatstudenter påbörjar nu sin sista termin i ämnet Informatik och är för närvarande på jakt efter intressanta uppslag och ämnesförslag kopplat till utmaningar och möjligheter inom digitalisering och digital omställning. Studenterna som läser på programmen […]

#frAIday: AI Art Commissioning

I detta delade talk kommer Paola Torres att samtala med Sarah Cook om att kuratera utställningen Sentient Machines tillsammans med Chat-GPT-3, och om Futureless Festival och idéerna och målen bakom den. Samtalet kommer att fokusera på de utmaningar och den komplexitet som är förknippade med att införa ny konst och utställningar. Vi kommer att utforska […]

Pitcha ämnesförslag till examensarbeten

MIT.A.121, MIT-huset Umeå Universitet, Campustorget 5, 901 87 Umeå

Är du intresserad av att få träffa studenterna på Informatik och komma med idéer på ämnesförslag till examensarbeten? Närmare 100 kandidatstudenter påbörjar nu sin sista termin i ämnet Informatik och är för närvarande på jakt efter intressanta uppslag och ämnesförslag kopplat till utmaningar och möjligheter inom digitalisering och digital omställning. Studenterna som läser på programmen […]

#frAIday: AI och det skrivna ordet

MIT.A.216, MIT-huset Umeå Universitet, Campustorget 5, 901 87 Umeå

De senaste framstegen med chatbots som drivs av stora språkmodeller, såsom ChatGPT, har skakat om fundamenten för hur text kommer till. Detta påverkar redan nu efterfrågan på text skriven av människor, vilket på lång sikt kan påverka människors förmåga att skriva. Vår syn på förmågan att skriva kommer säkert också att påverkas, på samma sätt […]

Training in the use of machine learning techniques in remote sensing: Part 1

Welcome to the first training session about machine learning techniques in remote sensing. The training is organized by the RESDINET project (Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology), funded by the European Union. Don't forget to register for the second part of the workshop, organized on Thursday 15 February 9:00–12:15. Program 9:00–9:10 Eija Honkavaara, […]

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs