AI Umeå – AI och hållbarhet: Hjälp eller hot?

13 februari 2024 | 17:30 - 19:00

Nu är det äntligen dags igen för AI Umeå. På de regelbundna träffarna får du engagerande presentationer och diskussioner från olika AI-vinklar, de senaste nyheterna om teknologiska framsteg, etiska överväganden, samhällseffekter och mycket mer. En chans för de med intresse för AI att bli en del av ett nytt nätverk.

Denna gång utforskas bredden av hållbar utveckling och vilken roll AI spelar i den. Hållbar utveckling kan definieras som ”utveckling som tillgodoser behoven hos nuvarande generationer utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina egna behov”. AI erbjuder ett av de mest lovande verktygen för att hjälpa mänskligheten att utveckla ny teknik för att nå miljömässig hållbarhet. Samtidigt kan oansvarig utveckling av AI vara ett av våra största hot mot ett socialt hållbart samhälle genom potentiell arbetsförlust, integritetsbekymmer och partiska beslutsfattande.

Den 13 februari gästar Anna Strandberg, forskare inom bioenergi och resursåtervinning, och Karin Danielsson, docent i informatik och föreståndare för Humlab vid Umeå universitet.

Evenemanget arrangeras av Uminova Innovation tillsammans med SynGen.