Digital Impact North

Featured

  1. Events
  2. Featured

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Training in the use of machine learning techniques in remote sensing: Part 1

Welcome to the first training session about machine learning techniques in remote sensing. The training is organized by the RESDINET project (Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology), funded by the European Union. Don't forget to register for the second part of the workshop, organized on Thursday 15 February 9:00–12:15. Program 9:00–9:10 Eija Honkavaara, […]

AI Umeå – AI och hållbarhet: Hjälp eller hot?

Uminova Innovation Tvistevägen 47A, 907 29 Umeå

Nu är det äntligen dags igen för AI Umeå. På de regelbundna träffarna får du engagerande presentationer och diskussioner från olika AI-vinklar, de senaste nyheterna om teknologiska framsteg, etiska överväganden, samhällseffekter och mycket mer. En chans för de med intresse för AI att bli en del av ett nytt nätverk. Denna gång utforskas bredden av […]

Training in the use of machine learning techniques in remote sensing: Part 2

Welcome to the second training session about machine learning techniques in remote sensing. The training is organized by the RESDINET project (Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology), funded by the European Union. Don't forget to register for the first part of the workshop, organized on Tuesday 13 February 9:00–12:15. Program: 9:00–9:50 Training ML models,  […]

Startupprogrammet – Uminova Innovation

Uminova Innovation Tvistevägen 47A, 907 29 Umeå

Testa din affärsidé med Uminovas populära Startupprogram. Sju effektiva workshops hjälper dig att ta reda på om din affärsidé har potential att lyckas på en marknad, och om den har det, börja staka ut vägen framåt för att du ska lyckas bygga ett konkurrenskraftigt och hållbart techbolag. Om Startupprogrammet Startupprogrammet är ett tre månader långt […]

Skrivarstuga EIC Accelerator

Få hjälp och stöd med din ansökan till EIC Accelerator Short appliccation. EUSME Supportkontor arrangerar den 20 februari en kostnadsfri digital workshop om EIC Accelerator (Short application). Programmet är en del av Europeiska innovationsrådet satsning på att stötta innovativa små- medelstora företag med stora ambitioner. Workshopen går igenom syftet med programmet och hur en ansökan […]

#frAIday: AI, design och more-than-human rättvisa

Framstegen inom artificiell intelligens (AI) har mötts av rigorösa analyser av deras sociala och miljömässiga effekter. Men AI-etiklitteraturen har märkligt nog ägnat mycket mindre energi åt att teoretisera rättvisa och ifrågasätta dess ontologiska gränser. Samtidigt har miljöfilosofin tagit rättvisa på allvar, även om den har tenderat att fokusera uteslutande på djur och natur. I detta […]

Digital AI-spaning

Häng med på en kostnadsfri, inspirerande föreläsning som ger dig handfasta tips kring hur du kan skapa affärsvärde i ditt företag med hjälp av AI. Innehåll Vad är artificiell intelligens? Varför är det så viktigt? Hur kan jag komma i gång med AI? Vad kan AI göra för mig och mitt företag? Föreläsare Peter Nordström […]

#frAIday: The Wizard of AI

Warburtons senaste film The Wizard of AI (2023) är en 20 minuter lång videoessä om generativ AI, producerad ett år efter lanseringen av Midjourney v4. Essän behandlar just denna lansering i november '22 som ett historiskt ögonblick i visuella kulturer och kreativa ekonomier och fokuserar på de verkliga effekter som denna teknik fortsätter att ha på konstnärer […]

#frAIday: Kan AI hjälpa till att förstå mänskliga fel?

Analys av mänskliga fel innebär att man försöker förstå vad gick fel vid en incident. En sådan analys blir ännu svårare när det gäller moderna sociotekniska system, där mänskliga operatörer interagerar med komplexa system. Olyckor kan inträffa även med ett fullt fungerande system och rationella operatörer. I sådana situationer kan det vara mycket svårt att […]

AI Umeå: Den etiska labyrinten – Insikter i datavetenskap och integritet

Uminova Innovation Tvistevägen 47A, 907 29 Umeå

Ny träff med AI Umeå, ett forum för alla AI-proffs, entusiaster, forskare och branschledare som brinner för artificiell intelligens. Gästar gör Lili Jiang, docent vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Hennes forskning fokuserar på att fusionera datavetenskap, AI och AI-pålitlighet (t.ex. integritet, rättvisa). Lilis arbete kretsar kring datadriven forskning med särskilt fokus på kunskapsutvinning från […]

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs