#frAIday: AI och det skrivna ordet

9 februari 2024 | 12:45 - 13:00

De senaste framstegen med chatbots som drivs av stora språkmodeller, såsom ChatGPT, har skakat om fundamenten för hur text kommer till. Detta påverkar redan nu efterfrågan på text skriven av människor, vilket på lång sikt kan påverka människors förmåga att skriva. Vår syn på förmågan att skriva kommer säkert också att påverkas, på samma sätt som huvudräkning omvärderades när miniräknarna introducerades. Hur vi lär ut och använder skrivande i utbildningssammanhang kommer också att förändras på många sätt – men hur? År 2026 beräknas minst 90 % av allt innehåll på Internet ha skapats av datorer. Som vi vet kan sådant innehåll vara både avsiktligt och oavsiktligt felaktigt – så hur kommer detta att påverka vår tilltro till det skrivna ordet? I min presentation kommer jag att utforska dessa frågor, och var det lämnar mänskligheten. Kommer vi att kapitulera inför AI, eller finns det fortfarande hopp för mänskligt skrivande? Finns det fortfarande saker som datorer inte kan göra (eller ens skriva om)?

#frAIday hybrid

Denna föreläsning kommer hållas på Zoom och i MIT.A.216 på Umeå Universitet. Talaren kommer att finnas på plats och en enkel lunch serveras till de 20 första som dyker upp. Ni är välkomna att ta med er egen lunch om ni önskar. Välkomna!

Om föreläsaren
Thomas Hellström, professor vid Umeå universitet, leder gruppen Intelligent Robotics. Hans forskning fokuserar på användningen av AI för utveckling av robotar för sociala och industriella tillämpningar. Ett huvudspår i forskningen är människa-robot-interaktion (HRI). Han har samordnat flera EU-projekt, inklusive INTRO och SOCRATES, som fokuserade på intelligenta robotar och social robotik. Hellström har också bidragit till forskning inom fältrobotik, med särskilt fokus på obemannade skogsfordon och utveckling av robotar för skörd. Han har publicerat arbeten om robotetik och rättsliga aspekter av maskininlärning, och bidrar till den offentliga debatten om artificiell intelligens.