Doktorand undersöker socialt intelligenta system

Timotheus Kampik har försvarat sin licentiat-avhandling. På bilden tillsammans med betygsnämnd och handledare. Från vänster: Andrea Aler Tubella, Christer Nordlund, Timotheus Kampik, Juan Carlos Nineves, Helena Lindgren. Foto: Virginia Dignum.

Timotheus Kampik har försvarat sin licentiate avhandling “Formal Models of Bounded Rationality for Autonomous Agents” vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

Timotheus Kampiks doktorandprojekt Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration ingår i en större satsning på forskning på socialt intelligenta system, som syftar till att utveckla socialt intelligenta mjukvaruagenter för människa-agentsamarbete.

Betygsnämnden bestod av:
Professor Guillermo Simari, Department of Computer Science & Engineering, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca – Argentina
Professor Christer Nordlund, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
Dr Andrea Aler Tubella, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet