Digitalisering del av avtal mellan Rise och Region Västerbotten

Med på videolänk Pia Sandvik, VD RISE, Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, Kent Ehliasson, Regiondirektör Region Västerbotten

Digitalisering är en av delarna i nytt partnerskap mellan forskningsinstitutet Rise och Region Västerbotten.

Nu inleds ett strategiskt partnerskap mellan Region Västerbotten och RISE. Partnerskapet syftar till att förverkliga ambitioner i regionens utvecklingsplaner samt att stärka RISE expansion i Umeå och norra Sverige. Arbetet ska sträva efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling och kommer att ske inom flera olika gemensamt identifierade områden.

– Genom partnerskapet med RISE stärker vi både regionens innovationskraft och kompetensförsörjning vilket skapar förutsättningar för en fortsatt hållbar tillväxt och en än mer attraktiv plats där fler vill verka och bo, säger Kent Ehliasson, Regiondirektör, Region Västerbotten.

Partnerskapet är forskningsinstitutet RISE första regionala partnerskap och en viktig pusselbit i RISE expansion i Umeå och norra Sverige. Målet är att genom strategisk samverkan både utbyta och tillföra kompetens för att utveckla och höja kvaliteten i respektive organisation.

– RISE har en strategi att teckna långsiktiga samarbetsavtal därför att det ger kontinuitet och kvalitet i innovations- och utvecklingsarbetet. Vi har ett omfattande samarbete med näringsliv och akademi och det är ett stort steg framåt att vi nu också ingår ett strategiskt partnerskap med Region Västerbotten, säger Pia Sandvik, VD RISE.

Gemensamt har olika fokusområden identifierats, vilka är särskilt prioriterade att samverka kring men som också kan förändras över tid. Ambitionen är att inom dessa områden utveckla gemensamma projekt och olika format för aktiviteter och samverkan. Följande områden är inledande i partnerskapet:

· Innovation & design
· Samhällsutveckling
· Digitalisering
· Livsmedel
· Hälsa och Life science
· Smart, cirkulär, hållbar industri
· Teknikstöd för ökad konkurrenskraft i regionens SMF

Arbetet kommer att sträva efter att bidra till Agenda 2030 och en hållbar samhällsutveckling socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt.