Region Västerbotten satsar på digital ingång till vården

Med den nya tjänsten kan patienter bland annat chatta med hälsocentralen.

Med digitala tjänster öppnar Region Västerbotten nya ingångar till vården.

Med hjälp av Mobilt BankID samt mobil, surfplatta eller dator kan patienter som är listade på hälsocentralerna logga in i en webbapplikation för att söka vård för sig själv eller sitt barn. Beroende på sökorsak får patienten fylla i svar på några frågor och utifrån det få tips om egenvård, en inbjudan till vårdchatt med vårdpersonal och vid behov kontakt med läkare. Patienter som behöver träffa vårdpersonal hjälps vidare, samtidigt som journalen uppdateras.

Även videosamtal är möjligt och för patienter listade i Vilhelmina samt på Erikslid går det att chatta direkt med barnavårdscentralen eller administrativ personal. Vårdchatten är kostnadsfri för invånaren.

Stora fördelar

Tjänsten är bunden till hälsocentralernas öppettider, men patienter kan närsomhelst under dygnet söka kontakt och känna sig försäkrade om att återkoppling sker följande helgfria dag.

– Det ökar tillgängligheten till vården och gör det enklare och smidigare för många patienter som nu inte behöver resa i onödan. De slipper även vänta i telefon eller i väntrum och får istället ett sms när det är dags att koppla upp sig, säger Mai-Greth Abramsson, verksamhetschef på Vilhelmina sjukstuga.

Även för vården ser hon vinster

– Webbapplikationen som vi använder sköter själv triageringen. Det innebär bland annat att patienter som får egenvårdsråd hanteras helt automatiskt vilket i sin tur frigör tid för mottagande sjuksköterska att ägna sig åt prioriterade patienter. Vi tror även att det kan avlasta telefonköerna, säger Mai-Greth Abramsson.

Viktig del i framtidens vård

Än så länge rör det sig om en provuppställning med begränsade funktioner där de tre hälsocentralerna under hösten får testa den digitala ingången i skarpt läge för att se om det ger önskade effekter. Därefter kommer det att utvärderas och sedan återstår det att se om och i vilken omfattning tjänsten kommer att fortsätta erbjudas. Men en liknande tjänst i Region Norrbotten har visat goda resultat.

– Vi tror att det här är en viktig del i framtidens goda och nära vård. Jag är övertygad om att vi kommer att se utvecklingsmöjligheter i den här provuppställningen som också innefattar förändringar i arbetssätt för personalen och vi ser förbättringsområden redan nu. Till exempel är tjänsten inte kopplad till 1177 Vårdguiden på telefon vilket innebär att patienter som slussas vidare dit kommer att behöva uppge sitt ärende igen. I framtiden ser vi givetvis en helhetslösning framför oss, säger Catarina Vesterberg, förstudieledare.

Goda erfarenheter

Parallellt med provuppställningen på hälsocentralerna har akutmottagningen i Skellefteå sedan i juli erbjudit en ”digital kölapp” som bygger på samma plattform. På grund av covid-19-pandemin håller akutmottagningen entrén låst och har upprättat två slussar för att separera patienter med misstänkt infektion från övriga patienter.

Inledningsvis krävde det resurser med en ständig närvarande personal som delade ut fysiska formulär till besökare utanför entrén. Patienterna fick sedan stå kvar utomhus till dess att vårdpersonal kunde ta emot dem. Nu kan många patienter istället fylla i formuläret digitalt via en webblänk eller QR-kod som finns postad utanför akuten, vänta kvar i bilen eller på angiven plats och kallas till rätt ingång när det blir deras tur.

– De slipper frysa och för vår del innebär tjänsten att vi kan frigöra resurser när vår personal inte behöver vakta dörren i samma omfattning som tidigare. Det vinner alla på. I takt med att tjänsten blir mer känd och använd tror jag att det på allvar kommer att förändra vårt arbetssätt. Det känns väldigt lovande, säger Rune Steinwall, utvecklingskoordinator vid akutmottagningen i Skellefteå.

I båda fallen har Region Västerbotten utformat den digitala tjänsten i samarbete med Platform24.

– Vi på Platform24 är stolta över att tillsammans med Region Västerbotten vara en del av den digitala utvecklingen av regionens sjukvård. Den digitala tjänsten ökar tillgängligheten till vården för regionens invånare, och möjliggör också ett effektivare arbetssätt för personalen, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

Så här når patienterna tjänsten

Patienter som vill använda den nya tjänsten går till hälsocentralens webbsida på 1177.se. Enklast är att gå till 1177.se/hitta-vard och söka fram sin hälsocentral. Tjänsten är åtkomlig via länken ”Vård online – rådgivning ”längst upp på sidan under rubriken Våra e-tjänster. När patienter ringer hälsocentralen finns ett val för digital tjänst där man får uppge sitt mobilnummer varefter ett SMS med länk till webbsidan skickas ut.