Avknoppningsbolag värvar studenter

Elin Pudas och Matilda Pettersson på Startup Valley vid Uniaden.

Bilden ovan: Elin Pudas, studentkommunikatör på Uminova Innovation, och Matilda Pettersson, studentkommunikatör på eXpression Umeå, höll i trådarna för StartUp Valley på Uniaden.

När Uniaden lockar tusentals studenter till arbetsmarknadsmässa på Umeå universitet fanns flera avknoppningsbolag från Umeå universitet på plats för att värva nya medarbetare. Här har ett StartUp Valley byggts upp av inkubatorerna Uminova Innovation och eXpression Umeå i ett område med startupbolag och avknoppningar från Umeå universitet.

Avknoppning för molntjänster

Ett av bolagen på plats är Elastisys, en avknoppning från datavetenskap vid Umeå universitet, som bygger tjänster för optimering av data i molnet, konkret handlar det bland annat om smarta system för företag som har lagkrav på sig kring GDPR och exempelvis inom medicin.

– Vi finns här idag för att lära känna studenter som pluggar inom vårt område, vi behöver studenter inom datavetenskap och även interaktion och design. Men vi börjar också växa som företag så vi kommer också att behöva personal inom ekonomi och säljare, berättar Henrik Enberg, Elastisys.

Avknoppningsbolag på Uniaden.

Linda Nordin och Henrik Enberg, båda från Elastisys, Erik Löfgren, Spinchem, och Jeanette Åström, Nordic Biomarker, fanns alla på plats när startupbolag visade upp sig på studenternas arbetsmarknadsmässa Uniaden.

Hyllad med många priser

I montern intill står Jeanette Åström, Nordic Biomarker, också det en avknoppning från Umeå universitet. Det är ett företag som utvecklar reagenser för sjukdomstillstånd kopplade till blödning och blodpropp.

Nordic Biomarker har genom åren vunnit många priser. På Umeågalan har bolaget inom loppet av fyra år vunnit hela tre pris som Årets avknoppning, Årets exportföretag och Årets tillväxtföretag.

Vår spetskompetens ligger inom kemi, medicin och teknik. Vi vill träffa de som studerar bioteknik , biokemi och biomedicin. Vi har behov av fler medarbetare, vi är ungefär 30 idag och under 2019 anställdes åtta personer, så vi är verkligen ett växande företag, säger Jeanette Åström.

Hjälper studenter förverkliga affärsidéer

På Startup Valley finns även Student Startup Hub, som vill hjälpa studenter in i startupvärlden.

– Vi vill att studenter ska bli mogna att ta sig vidare till inkubatorerna. Det finns ett stort engagemang hos studenterna, många vill verkligen bidra till samhället, även om ordet bolagsbyggande kan vara skrämmande för en del. Vi vill göra ordet startup till att bli förknippat med samhällsbidragande arbete, det handlar om att vara driven av ett inre värde, av ett problem som du vill förbättra, säger Marcus Lenndin.