AI-teknik hjälp för långvarigt sjuka barn

Bild på Eva Mårell-Olsson, forskare vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Ny AI-teknik kan ge möjlighet för barn att interagera virtuellt med klasskamrater och lärare. På så sätt kan de känna sig inkluderade i sitt vardagliga sociala skolsammanhang trots långvariga sjukhusvistelser. Nu har Eva Mårell-Olsson vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet för att undersöka och utveckla tekniken.

Barn med cancer eller svåra hjärtproblem befinner sig under långa perioder på sjukhus och upplever ofta att de är isolerade. De får svårt att hänga med i skolan och behålla kontakten med sina klasskamrater och lärare vilket påverkar deras livskvalité, något som är mycket viktigt för deras tillfrisknande.

– Vårt projekt kommer förhoppningsvis att bidra med kunskap om hur AI-baserade applikationer kan hjälpa barn att få en känsla av närvaro genom att kunna interagera virtuellt och följa skolgången, säger Eva Mårell-Olsson, forskare vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Inspiration från aktionsforskning

Fyra workshops kommer att arrangeras. Dels ett ‘hackaton’, där universitetsstudenter får möjlighetatt designa och tävla om bästa innovativa idé. Dels applikationsutveckling i nära samarbete med konsultbolaget CGI i Umeå, utifrån universitetsstudenternas idéer och de uttryckta behov som de svårt sjuka barnen har. Med inspiration från aktionsforskning i kombination med designbaserade forskningsmetoder kommer de medverkande att i omgångar få testa och ge sina synpunkter på den tekniska funktionaliteten för att möjliggöra fortsatt utveckling.

 –Data kommer att samlas in genom observationer och tester samt intervjuer med medverkande. Tanken är att kunna inta ett holistiskt perspektiv, pedagogiskt såväl som tekniskt, med en explorativ forskningsansats på anpassning och utveckling av en applikation.

Hjältarnas hus

Thomas Mejtoft, forskare vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik liksom IT-konsultbolaget CGI i Umeå kommer att medverka i projektet. Företaget har lång och internationellt erkänd erfarenhet av att utveckla applikationer och IT-system med avancerade tekniker som AR, VR och AI.

 – Medverkar gör också personal, föräldrar och barn vid anhörighuset Hjältarnas hus, ett särskilt familjeboende för svårt sjuka barn deltar i projektet, berättar Eva Mårell-Olsson.

Observation och tester

Eva Mårell-Olsson hoppas även kunna bidra med kunskap om innovativa designprocesser i syfte att främja utvecklingen av avancerad AI-teknik med ett särskilt pedagogiskt fokus.

 – Projektets kunskapsbidrag med utformandet av pedagogiska riktlinjer för AI-applikationsutveckling kan kanske också få betydelse för andra som av någon anledning måste hålla sig isolerade. Vi utvecklar en konceptlösning som förhoppningsvis kan leda till en fortsättning framöver.