AI Sweden inviger nytt kontor i Skellefteå

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet

AI Sweden öppnar tre nya kontor i norra Sverige. I veckan har kontoret i Skellefteå invigts.

Närvaron av de nya kontoren kommer att göra det möjligt för AI Sweden att knyta i sig de regionala norra AI-ekosystemen till det nationella riket och bidra till att påskynda användningen av AI i Sverige.

Arbetet drivs genom sex noder i landet där den nu invigda AI Sweden North är den nordligaste.

AI Swedens närvaro i norra Sverige leds av de tre värdorganisationerna Luleå Science Park, Bron Innovation i Sundsvall och Skellefteå Science City. Med en digital invigning har nu ett kontor i Skellefteå öppnats.

Det faktum att AI Sweden nu etablerar de nya kontoren innebär stort värde för det svenska AI-ekosystemet. i norr, ser värdet av den nya utvecklingen:

– För AI Sveriges del kommer de nya kontoren att leda till ökad närhet till företag som är aktiva i gruvindustrin, processindustrin och energibranschen där samarbeten med värdorganisationer redan finns. Den norra delen av Sverige har etablerade nystartade ekosystem, större företag, högteknologiska små och medelstora företag och drivna aktörer inom den offentliga sektorn som redan arbetar tillsammans, säger Patrik Isaksson, ny chef för AI Sweden i norr.

Syftet med AI Sweden är att påskynda användningen av artificiell intelligens och att öka den svenska konkurrenskraften inom området. AI Sweden består av cirka 80 parter fördelade på ett tiotal noder från Lund i söder till Luleå i norr. Bland parterna finns privata företag, myndigheter, lärosäten och forskningsinstitut och tillsammans driver de AI-relaterade projekt inom olika ämnesområden, till exempel hälso- och sjukvård, språk och klimatförändringar, och delar kunskap och kompetens.

– Det är användningen, inte utvecklingen, av ny teknik som skapar viktiga samhällsförändringar. Det arbete som AI Sweden gör för att snabba på användningen av olika typer av AI tekniker och lösningar är därför väldigt viktig. Den breda geografiska spridningen på noderna och det starka nätverk av partners som ingår i AI Sweden innebär att hela landet omfattas och att vi tillsammans stärker Sverige, kompetensmässigt såväl som konkurrensmässigt, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, och även adjungerad ledamot i AI Swedens styrelse.