VR-glasögon hjälper patienter träna hemma

Fysioterapeut Mimmi Sokka och patienten Ann-Katrin Lundqvist testar de nya VR-glasögonen vid Storumans sjukstuga.

Region Västerbotten lånar ut VR-glasögon till patienter för träning hemma. Fysioterapeuter följer allt på distans.

– För patienten är det tryggt att få feedback på sin hemmaträning av sin fysioterapeut och det ökar motivationen att träna kontinuerligt, säger projektledare Pia Kristiansson.

Med VR-glasögonen ser patienten övningarna de ska göra och utför dem med hjälp av glasögonen. Fysioterapeuterna följer allt på distans genom att träningsresultat skickas tillbaka till vårdgivaren.

– Vi ska också ha VR-glasögon i samhällsrummen i Slussfors, Gunnarn och Ammarnäs, då kan fler patienter gå dit och träna där, säger Pia Kristiansson.

Stor förbättring

I dagsläget finns övningar i olika nivåer för främst nackproblem och migrän, men tekniken skulle kunna användas för många fler områden och det blir sannolikt aktuellt i den takt som övningarna byggs ut.

– Jag har själv nackproblem och har märkt stor förbättring för egen del med regelbunden träning av övningarna i VR-glasögonen, säger Lars Stenvall, fysioterapeut i Sorsele.

Vård under pandemi

Projektledare Pia Kristiansson tycker det här är ett bra exempel på hur vård kan bedrivas i hemmet i pandemi-tider. Lika viktigt kommer det att vara vad det innebär för fysioterapeuterna kring arbetssätt, arbetsbelastning med mera. Fyra fysioterapeuter på tre orter ingår i testet.

– Förhoppningen med hemmaträningen är främst att patienten ska bli bättre och att sjukskrivning kan minskas. Det underlättar också för många att träna hemma då många har lång resväg, en del är i arbetsför ålder och har svårt att ta ledigt eller ordna vikarie, berättar Pia Kristiansson.

Minska köerna

En annan förhoppning är att hemmaträning kan minska köerna i vården och att fysioterapeuterna kan hjälpa fler patienter till ett bra liv. Patienten tränar ungefär 6–8 veckor hemma.

– Det ska bli spännande att se om vi kan fånga upp några värden för patienterna i form av förändringar kring smärta, rörlighet och hur man mår, säger fysioterapeut Maria Stenvall Kroik i Storuman.

Fler får möjlighet

Digitaliseringen i vården är intressant och kommer påverka medarbetarnas arbetssituation till det bättre, men det är en omställning som initialt kan upplevas jobbigt för en del och roligt för en del.

– Vi gör det för patienten och vill hitta förbättringar som leder i riktningen mot god och nära vård. VR-glasögon är ett bra exempel på vad patienten kan göra hemma med stöd av sin fysioterapeut, säger Pia Kristiansson.

– Testet har fallit så väl ut på denna korta tid att vi kommer utöka antalet VR-glasögon så fler patienter får möjlighet att testa.

Testar nya produkter

Region Västerbotten är också en del i ett så kallat testbäddsprojekt som drivs av Storumans kommun.

– Det kan låta märkligt med en testbädd inom flyg och vård men det finns fler beröringspunkter än man kan tro. Båda jobbar med distanslösningar och vi i vården har börjat titta på om vi kan använda drönare i transporter, vilka också rör sig i luften som flygen, förklarar Pia Kristiansson.

– Kommunen tittar också inom flygområdet på möjligheterna att fjärrstyra mindre flygplatser. Inom vårdområdet testar vi nya produkter och tjänster lämpliga på distans.

Om Curest och Curest VR
Curest är ett Luleåbaserat medicintekniskt företag specialiserat inom rehabilitering och fysioterapi. Curest tror på att sammanföra vårdforskning och digitalisering för att skapa bästa möjliga upplevelse för vårdgivare och patienter.
Curest VR är ett digitalt rehabiliteringsverktyg för nack- och huvudrelaterade skador baserat på forskning, studier inom e-hälsa och virtuell reality. Curest sammankopplar vårdgivare med patienter och samlar in värdefulla data från varje övning.