AI och digitala tvillingar kan stärka gruvindustrin

Nytt innovationsprojekt ska automatisera processindustrin med hjälp av AI och digitala tvillingar.

Företaget Calejo är en av deltagarna i en stor branschgemensam förstudie i syfte att skapa ett ramverk för en automatisk generering och uppdatering av digitala tvillingar för komplexa och storskaliga processindustrisystem.

– En gruvproduktionsmiljö kännetecknas ofta av många samverkande processer, och är därför en idealisk utgångspunkt för denna förstudie. Målsättningen är att lägga grunden för ett kommande större forsknings- och innovationsprojekt med målet att automatisera stora delar av skapandet och uppdateringen av digitala tvillingar för processindustrin, säger Johannes Holmberg, vd för Calejo.

En digital tvilling är en dynamisk, digital spegling av en industriell produkt. Den gör det möjligt för företagen att bättre förstå och förutse prestanda och kunna testa hur modellen beter sig i olika miljöer och under varierande förutsättningar. Calejo gör det möjligt att även använda tvillingen för att i realtid och med aktuella indata optimera och styra den verkliga produkten eller processen.

– Det innebär att förstudien har kompletterats med forskarkompetens från två ledande svenska universiteten och från företagen Optimation och Calejo inom automation, reglerteknik, modellering, maskininlärning, AI och simulering. Domänkompetens och behovsperspektiv bidrar Boliden och LKAB med, samtidigt som organisationen SEIIA och ProcessIT kommer att ansvara för att generalisera resultaten, säger Johannes.

I förstudien, som finansieras av PiiA och Vinnova och som har fått namnet AutoTwin, deltar förutom Calejo även Boliden MineralLKABOptimationSEIIALuleå Tekniska Universitet och Uppsala Universitet