5G ger smart teknik till Storumans sjukstuga

Pia Kristiansson, projektledare för närsjukvården i södra Lappland, ser fram mot att kunna erbjuda 5G-tjänster vid Storumans sjukstuga.

Storumans sjukstuga är först ut i Region Västerbotten att installera 5G. Smarta sjukhussängar, smarta duschar och sensorer kan bli vardag.

Under hösten 2020 ska 5G installeras i Storumans sjukstuga som en del i projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland, under projekttiden kommer ytterligare tre ställen i Västerbotten och Norrbotten att få 5G.

– Jag är stolt över att finansieringen för projektet har rotts i land, jag tror det finns stora möjligheter med den nya tekniken, säger Pia Kristiansson, projektledare i Närsjukvården, Södra Lappland.

Satsningen innebär en möjlighet att testa nya innovationer och digitala lösningar. 5G möjliggör användning av ny teknik som kan utveckla vården, de tekniska lösningarna blir dessutom enklare, billigare och säkrare.

Smarta sjukhussängar

En ny teknik som kan utnyttjas med 5G är smarta sjukhussängar och bäddmadrasser. De nya sängarna kan kommunicera med personalen och med hjälp av sensorer meddela om en person exempelvis ramlat, den kan även uppge olika mätvärden som personalen behöver veta.

– Det finns även företag som utvecklat smarta duschar, det kan vara obekvämt att bli duschad av en annan människa och då kan man istället få hjälp av en robot med AI, berättar Pia Kristiansson.

5G gör det möjligt att arbeta snabbare och bättre med exempelvis röntgenbilder och mammografibilder. Det medför att man kan göra fler undersökningar direkt vid sjukstugor och hälsocentraler som tidigare gjorts vid länets lasarett och sjukhus.

Klimatsmartare

Energiförbrukningen är upp till tio gånger lägre i 5G jämfört med tidigare mobilnätsgenerationer vilket gör det nya mobilnätet klimatsmartare. Med 5G möjliggörs även energioptimering i lokaler och fastigheter. Energioptimeringen sker exempelvis genom sensorer som känner av hur många personer som är i ett rum och vilken temperatur som behövs vid olika tillfällen.

Satsningen är i huvudsak finansierad av EU-medel via tillväxtverket och Region Västerbottens projektmedel och leds av Luleå tekniska universitet.

En styrka att testa i glesbygd

Både Region Västerbotten och Storumans kommun bedriver verksamheter i fastigheten som kommunen äger vilket bidragit till ett samarbete i utvecklingen. Att utvecklingen är intressant för båda aktörerna är också en anledning till att det är just Storumans sjukstuga som är först ut att få 5G.

Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i Södra Lappland, ser fler fördelar i att Storumans sjukstuga är först ut.

– Det är en styrka att testa i glesbygd på en mindre enhet under enklare förhållande än att börja tester i komplexa och stora miljöer. Om det fungerar här är det stor sannolikhet att det fungerar på våra större sjukhus och lasarett också, säger Peter Berggren.

– Projektet kommer tillsammans med Storumans kommun och Region Västerbotten att anordna ett årligt event under de tre år som projektet pågår som riktar sig till näringslivet, säger Pia Kristiansson.