Helene Hellmark Knutsson blir ny landshövding

Pa? bilden Helene Hellmark Knutsson (till va?nster) tillsammans med civilminister Lena Micko vid utna?mningen. Foto: Jonas Lannering/Regeringskansliet

Tidigare forsknings- och utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson blir ny landshövding i Västerbotten.

Regeringen har utsett Helene Hellmark Knutsson till ny landshövding i Västerbottens län.

Helene Hellmark Knutsson är född 1969. Hon är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordf. i näringsutskottet. Mellan åren 2014 och 2019 var Hellmark Knutsson minister för högre utbildning och forskning. Dessförinnan var Hellmark Knutsson bland annat landstingsråd i Stockholms läns landsting och kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Som forskningsminister var Helene Hellmark Knutsson med om att, tillsammans med EU:s forskningsministrar, enas om inriktningen för världens största forskningsprogram Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation för åren 2021–2027.

I sitt uppdrag som riksdagsledamot har hon också nyligen, 27 maj 2020, i ett anförande om statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering påpekat vikten av att näringslivet, som drabbas hårt av den pågående coronapandemin, fortsätter att digitaliseras.

– Samtidigt som samhället och ekonomin på många sätt står stilla sätts en viss del av utvecklingen på fast forward. En sådan är digitaliseringen och den digitala mognaden hos företag, organisationer och människor – en digitalisering som många av oss otåligt väntat på men som det krävdes en kris för att verkligen sätta fart på, sade Helene Hellmark Knutsson.

– Vikten av en framgångsrik digitalisering är en viktig lärdom från denna pandemi, fortsatte Helene Hellmark Knutsson.

Tillträder 1 augusti

Helene Hellmark Knutsson tillträder den 1 augusti och har av regeringen fått ett förordnande som sträcker sig fram till 31 juli 2026.

– Vi hälsar Helene Hellmark Knutsson varmt välkommen till Västerbotten och Länsstyrelsen. Med sina goda kunskaper och erfarenheter av politiskt arbete på kommunal, regional, och nationell nivå blir Helene en stor tillgång för vårt län och vår myndighet, säger vikarierande landshövding Lars Lustig.