28 miljoner till forskning om digital innovation

Jonny Holmström.

Wallenbergfinansiering till nytt forskningsprogram inom digital innovation ska bidra till förnyelse av svensk industri och offentlig sektor.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 28 miljoner till ett nytt forskningsprogram med fokus på digital innovation inom ramen för Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) vid Umeå universitet. Programmet leds av Jonny Holmström, professor vid institutionen för Informatik. Forskningsprogrammet bedöms ha möjlighet att kombinera vetenskaplig excellens med samhällelig nytta.

– Fleråriga anslag av den här storleken betyder mycket för möjligheterna att bedriva långsiktig forskning med internationell spets. Det beviljade forskningsprogrammet bygger på och vidareutvecklar den forskning som redan bedrivs inom digital innovation vid SCDI, så det här är ett välkommet besked! säger rektor Hans Adolfsson.

Det nya forskningsprogrammet – Wallenbergprogrammet i digital innovation – ska på vetenskaplig grund i samarbete med industri och offentliga aktörer bedriva forskning och policyskapande verksamhet. Programmet placeras vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) som är ett samarbete mellan Umeå universitet, Handelshögskolan i Stockholm Göteborgs universitet samt RISE Digital Innovation.

Satsningen utgörs av tvååriga postdoktortjänster tillsammans med samverkansinitiativ som vetenskapliga konferenser och samverkanssymposier med industri och offentlig sektor.

– Detta program ger oss möjlighet att utveckla både forskning och samverkan inom digital innovation och digital transformation och att ha en fortsatt ledande position i Europa. Samtidigt är det en nyckel för svensk industri och offentlig sektor att lyckas med den digitala transformationen. SCDIs forskningsexcellens tillsammans med RISE Digital Innovations kompetens i tillämpad forskning utgör en bas för digital förnyelse av svensk industri och offentlig sektor, säger professor Jonny Holmström.

Fakta om Swedish Center for Digital Innovation (SCDI)

Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) är en centrumbildning inom digital innovation och digitalisering som etablerades 2016 vid Umeå universitet tillsammans med partneruniversiteten Göteborgs universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Centret har ett 50-tal forskare som bedriver internationellt framgångsrik forskning med fokus på digital innovation och digital transformation med en ämnesmässig bas i informatikämnet (information systems).