Workshop 7 september: AI-driven kreativitet

Föreläsning av Linus Johansson, Try New Things på AI-workshop
Linus Johansson, Creative Experience Director från Try new things.

Hur kommer generativa AI-verktyg revolutionera arbetsmarknaden och vad innebär det för dig som arbetar inom Region 10? Denna fråga utforskades vid workshopen AI-driven kreativitet som arrangerades den 7 september i Lycksele av Linus Johansson från Try New Things tillsammans med Umeå universitet.

Workshopen gav deltagarna chansen att förstå hur ”just-in-time-skills” och “cross-disciplinary expertise” kommer att bli allt viktigare i framtiden. Utbildningen introducerade bland annat grunderna i generativ AI och deltagarna fick praktisk erfarenhet av att skapa en enkel marknadsföringsvideo med hjälp av AI-verktyg.

Utbildningens innehåll
–  AI:s fascinerande historia: Lär dig om resan från dess början till dagens förmågor
– Utforska storytelling som ett kraftfullt kommunikationsverktyg och hur AI kan förstärka det.
– Upptäck och testa aktuella AI-baserade verktyg och lösningar i en praktisk workshop/hackathon (skapa din egenmarknadsföringsvideo genom en rad olika AI verktyg)
– Filosofiska resonemang och visionära framtidsutsikter: Vad kan vi förvänta oss av AI-drivet arbetssätt i morgondagens värld? (Vad betyder det här för dig i din roll i vardagen?)

Utbildningen vänder sig till
Kommunal personal som utför generella arbetsuppgifter utan förkunskaper inom AI eller kreativa fält, men är nyfiken på att utforska och anamma AI:s potential inom ditt arbetsområde. 

Mål med utbildningen
– Oräddhet inför det nya paradigmet
– Hands-on erfarenhet som går applicera i vardagen
–Förståelse för hur man kan använda dessa verktyg kreativt i sitt arbete
– Kunskap om hur vi hamnade här, och aktuella teorier om var vi är på vä