Uppkopplade sensorer hittar inläckage i avlopp

Bild på Fredrik Sahl, grundare av Flow Below

Startupbolaget Flow Belows lösning för inläckage i avlopp tar fart med 300 000 kr från Vinnova och nytt avtal med jätten Vakin.

Flow Below från Umeå är en av 141 startups i Sverige som får dela på 42 miljoner från Vinnova. Bolagen får finansiering för att vidareutveckla sina innovativa lösningar som kan bidra till hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft.

– Det här bidraget ger unga företag med högriskprojekt en möjlighet att verifiera och validera sin affär för att öka möjligheterna att nå kunder, partners eller investerare, säger Emelie Falk, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Flow Below, vars innovation är en sensorbaserad metod för att upptäcka läckage i nedgrävda rör, tilldelas 300 000 kr.

– Bidraget innebär att vi kan investera i produktutveckling för en sensorlösning som marknaden saknar. Vi har tidigare tagit fram kostnadseffektiva lösningar för att hitta tillskottsvatten och övervaka bräddpunkter. Nu utvecklar vi en lösning för att proaktivt kunna identifiera begynnande stopp på avloppsnätet, säger Fredrik Sahl, grundare.

Men bidraget från Vinnova är inte enda anledning för teamet att fira. Nyligt ingick bolaget ett avtal med jätten Vakin, Umeå kommuns vatten- och avfallsbolag.

– Vakin gör en betydande insats för att förbättra övervakningen av sina bräddpunkter på ledningsnätet. Licensavtalet låter Vakin nyttja våra tjänster för hantering och behandling av sensordata. Rent konkret innebär det att Vakin abonnerar på en plug-and-play-lösning för sina behov av uppkopplade sensorer på ledningsnät, där ibland finns behovet av övervakning av bräddpunkter. Vi har arbetat tillsammans med Vakin i över två år. Avtalet ser jag som ett resultat av att vi är lyhörda för våra kunders behov. Jag är också stolt över att Flow Below mognat in i den affärsmodell vi haft som vision under en lång tid, säger Fredrik Sahl.

Johan Hedengran, affärsutvecklare hos inkubatorn Uminova Innovation, är den som stöttar Flow Below i deras arbete.

– Som affärsutvecklare och bollplank till Flow Below så är det en fröjd att se en sådan ambitiös person som direkt snappar upp teori till praktik i allt från kundbearbetning till teknisk support. Fredrik är prestigelös och har redan innan dessa båda framsteg gjort sig ett namn inom VA-Sverige som expert på förebyggande arbete kring tillskottsvatten och bräddning, säger Johan Hedengran.