Uminova Innovation beviljat maxbelopp i Vinnova-stöd

Ett exempel på Uminova Innovations verksamhet är Match Up. I februari 2020 arrangeras ett Match Up med över 200 möten mellan startupbolag, investerare och stora företag. Fotograf: Malin Grönborg.

Uminova Innovation har beviljats 11,8 miljoner kr till 2022 från Vinnova, vilket är den högsta möjliga finansieringsgraden en inkubator kan få och alltså en viktig kvalitetsstämpel.

Beskedet från Vinnova tidigare i somras möttes av jubel i teamet på Uminova Innovation.

– Vi är stolta över att utvärderas som en av de främsta inkubatorerna i Sverige. Senaste åren har vi satsat stort på att inkorporera FN:s globala mål i vårt affärsstöd, och det här är något som Vinnova tittat extra noga på när de granskat oss inför sitt beslut. Vi ser beviljandet av maxbeloppet som ett kvitto på att vi utvecklat ett fungerande arbetssätt med stor potential. Våra affärsutvecklare gör ett fantastiskt och engagerat jobb med att utveckla och utmana de team och affärsidéer som söker sig till oss. Nu kan vi fortsätta utveckla innovativa startups i regionen mot nya höjder och förhoppningsvis kommer vi se flera av framtidens spännande och attraktiva arbetsplatser bland dessa bolag, säger verksamhetsledare Annika Wikström.

Sammanlagt delar Vinnova ut 350 miljoner kr till kvalitetsgranskade inkubatorer som främjar utvecklingen av och värdeskapandet i nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential. Stödet från Vinnova är mycket viktig för inkubatorernas verksamheter, bland annat eftersom de ger inkubatorerna en särskild kvalitetsstämpel som kan förbättra deras möjligheter att få finansiering från andra aktörer. Svenska inkubatorer håller hög kvalitet och flera av dem rankas bland de bästa i världen, exempelvis i UBI Globals internationella ranking av inkubatorer. Vinnova menar att de är viktiga motorer för innovation och förnyelse av näringslivet.

– Flera inkubatorer har de senaste åren ytterligare professionaliserat sitt stöd till företag och därför utökar vi nu antalet inkubatorer i programmet. Det är glädjande att jämställdhet och hållbarhet blivit prioriterade utvecklingsområden för inkubatorerna, säger Carl Naumburg som leder Vinnovas inkubatorprogram.

Om Uminova Innovation

Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges högst rankade inkubatorer. Sedan 2003 har affärsstöd getts till över 150 aktiebolag som tillsammans har mer än 600 anställda och omsätter närmare 850 miljoner.