Hoppa till innehåll

Umeå

Snabbfakta om Umeå

  • Umeå har en stark logistisk position i norra Skandinavien.
  • Regionen har ett stark näringsliv med många världsledande företag
  • Umeå har en snabbt växande, ung och välutbildad befolkning.
  • I den större regionen finns fyra universitet och flera forskningsinstitut.
  • Umeå universitet har världsledande program och utmärkt forskning inom AI, life science, de skogliga områdena och industriell design.
Umeås många starka startupbolag bidrar till regionens utveckling. På bilden syns deltagare från Uminova Innovations startupprogram 2018. Foto: Mikael Hansson.

Umeås många starka startupbolag bidrar till regionens utveckling. På bilden syns deltagare från Uminova Innovations startupprogram 2018. Foto: Mikael Hansson.

Utmärkt geografisk placering

Umeå är strategiskt beläget i norra Sverige, i korsvägen för resande och transporter i norr-syd och öst-västlig riktning. Två europeiska motorvägar med TEN-status löper genom staden.

Umeå flygplats är den sjunde största i Sverige. Omkring en miljon resenärer passerar genom grindarna varje år.

Umeå hamn är en av de största i norra Skandinavien med en årlig lastvolym på cirka 2,3 miljoner ton. Hälften av produkterna som passerar genom hamnen är skogsrelaterade, inklusive kraftliner, träförsörjning och mer. Hamnen är strategiskt belägen för att dra fördel av det kortaste avståndet mellan Sverige och Finland. Hamnen är öppen året runt.
Från Umeå finns det dagliga färjeavgångar till Vasa i Finland. En ny, modern och mer miljövänlig färja kommer att ersätta det nuvarande fartyget i april 2022.

Botniabanan förbinder Umeå effektivt med resten av Sverige och Europa och erbjuder både person- och godstransporter. Ett beslut har fattats om att utvidga linjen till norr och skapa norra Botniabanan.

Nordic Logistic Center är en kombinerad terminal för intermodal distribution av varor.
Under de senaste 50 åren har Umeå visat konstant tillväxt, vilket gör det till den snabbast växande regionen i norra Sverige.

Umebon, ung välutbildad och miljömedveten

Umeå har en ung och snabbt växande befolkning. Det märks på den genomsnittliga utbildningsnivån att stadens två universitet och många andra utbildningsmöjligheter är välutnyttjade. 85 procent av Umeåborna har minst en gymnasieutbildning och 50 procent har en akademisk examen. Som jämförelse har Umeås befolkning en högre utbildningsnivå än resten av landet.

Umeå universitet sätter stor prägel på Umeå. På bilden syns studenter i grupparbete. Foto: elin Berge.

Umeå universitet sätter stor prägel på Umeå. På bilden syns studenter i grupparbete. Foto: elin Berge.

Umeå är den enda regionen i norra Sverige som har en över tid obruten befolkningstillväxt.
Här finns en attraktiv dynamik med en välutbildad befolkning, stark innovationsmiljö, en inspirerande kulturell scen och en trygg miljö.

Stark tillväxt i näringslivet

Umeå har en stark tillväxt i näringslivet. Mellan åren 2016 och 2018 skapades ca 2 050 nya företag och ca 3 300 nya jobb. Det pågår många investeringsprojekt i Umeå för att möta den ökande efterfrågan på anläggningar för industri och handel samt nya bostäder för den växande befolkningen.

För att skapa en hållbar stad bygger utvecklingsplanen på hållbara principer. Det betyder att Umeå hållbara tillväxtstrategi bygger på en förtätning av stadens centrala områden. På så sätt kommer folk att förlita sig mindre på bilar, och istället gå eller cykla mellan jobb och hem. I de nya bostadsområden som planeras, och där det är möjligt, kommer breda bilvägar att ersättas av gator där fotgängare och cyklister är centrum.
Tillväxten kommer också att stimuleras i byarna kring Umeå. Dessa områden erbjuder en attraktiv och naturskön livsmiljö.

Fastighetsutveckling i Umeå är bland de starkaste i landet.

Världsledande företag grundade i lokala innovationer

Umeå är norra Sveriges största industriregion. Tre av de ledande företagen: Volvo Trucks, Komatsu Forest och Ålö är sprungna ur lokala innovationer.

Komatsu Forest, Volvo Trucks och Ålö är tre stora industrier i Umeå som satt sin prägel på regionen. Här delar Martin Ärlestig, Komatsu Forest, Patrik Nyström, Volvo Lastvagnar, och Niklas Åström, Ålö, ut Årets teknikpris 2019 vid Umeågalan till Niklas Norgren, vd för UmanDiagnostics. Foto: Mikael Hansson.

Komatsu Forest, Volvo Trucks och Ålö är tre stora industrier i Umeå som satt sin prägel på regionen. Här delar Martin Ärlestig, Komatsu Forest, Patrik Nyström, Volvo Lastvagnar, och Niklas Åström, Ålö, ut Årets teknikpris 2019 vid Umeågalan till Niklas Norgren, vd för UmanDiagnostics. Foto: Mikael Hansson.

Volvo Lastvagnar, den största privata arbetsgivaren i Umeå, kan spåras tillbaka till Umeå Karosserifabrik. Den lokala innovatören Gösta Nyström, utvecklade den första störtbågen på 50-talet. Volvo insåg att den säkerhetslösningen skulle kunna bli en stor konkurrensfördel för sina många fordon vilket gjorde att de så småningom köpte fabriken.

På 1940-talet såg bonden Karl-Ragnar Åström behovet av verktyg för gårdens traktor. Han grundade Ålö AB – idag en av världens största leverantör av frontlastare.

På 1960-talet var Umeå Mekaniska AB involverat i att utveckla helt nya maskiner för skogsindustrin. Idag är de världsledande under namnet Komatsu Forest.

Branschbredden i Umeå spänner över många branscher från GE Healthcare Bio Sciences – en stor tillverkare av medicinsk utrustning – till det digitaliserade musikproduktionsprodukterna som Toontrack säljer till världens hit-makare.

Gemensamt för industrierna i regionen är deras mycket höga automatiseringsgrad. Studier visar att effektiviseringsgraden i Umeås industrier är högre än för övriga norra Sverige. En utveckling som bland annat bygger på ett mycket stort antal industrirobotar och automatiserade produktionsprocesser.

Att Umeå är innovativt presenterades svart på vitt när Umeå gick till final i European Innovation Capital 2018. Att medverka i dessa sammanhang är ett sätt att kontinuerligt utvärdera Umeås samhälleliga innovationer och lösningar.

God lönsamhet i Umeås näringsliv

Näringslivet i Umeå har haft en stabil tillväxt under en lång tidsperiod. Tillgång till kvalificerad arbetskraft och högautomatiserade industrier är idealisk för att skapa stark tillväxt, effektivitet och lönsamhet.

Regionen har också ett antal statliga institutioner och offentlig förvaltning. Detta, tillsammans med den stora branschbredden, ger den lokala ekonomin en särskild motståndskraft i tider av ekonomisk lågkonjunktur.

Just nu (mellan 2019 och 2022) investeras cirka 20 miljarder kronor i Umeå.
Många av investeringarna är förbättringar av den regionala infrastrukturen: ny hamn, järnväg och vägar men flera av industrierna i regionen investerar i nya anläggningar eller förbättrar produktionseffektiviteten.
För att möta den växande befolkningen finns också ett antal fastighetsinvesteringar för bostäder och kontor. Fastighetsutveckling i Umeå är bland de starkaste i landet.

Engagerande och innovativa medborgare

Engagemanget för hållbarhetsfrågor i Umeå är stort. Detta har bland annat resulterat i titeln Swedish Earth Hour Capital 2016 och tagit Umeå till finalplats för ”European Green Capital” tre år i rad.

Samskapande var nyckelfaktorn när Umeå ansökte om – och blev utsedd till – titeln European Capital of Culture 2014. Umeå är den stad i Sverige som investerar mest medel i kultur per capita. Att jobba med kultursatsningar för att skapa attraktivitet är en framgångsstrategi som fungerat under lång tid. Staden har en lång tradition av DIY-anda (Do It Yourself), eller som man ofta hör Do-It-Together. Många talar om vikten av samverkan och samarbete. I mätningar syns också att tilliten i regionen är högre än i andra delar av landet.

The European Social Progress Index mäter livskvalitet baserat på ett antal faktorer. I mätningen från 2017 framkommer att Västerbotten och Norrbotten toppar listan bland Europas alla regioner.