Stor finansiering av AI-forskare vid Umeå universitet

Erik Elmroth.

– I ett större perspektiv ger det oss en möjlighet att bli internationellt ledande inom stora delar av AI-området, säger Erik Elmroth, professor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

Satsningen utgör en viktig del i ett pågående initiativ för att rekrytera sex internationella toppforskare som professorer och gästprofessorer vid Umeå universitet, varav fyra inom artificiell intelligens och två inom programvaruområdet.

Rekryteringarna finansieras i huvudsak av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och satsningen från Kempestiftelserna bidrar till att de allra starkaste forskarna kan rekryteras.

Bakom ansökan står Erik Elmroth, professor och prefekt vid institutionen för datavetenskap:

– Det är fantastiskt med detta stöd från Kempestiftelserna, vilket gör det möjligt för oss att på allvar attrahera några av de allra starkaste forskarna inom områden där många slåss om kompetensen, säger han.

Satsningen spänner över en rad centrala områden inom AI, såsom dataanalys, maskininlärning, data- och kunskapsrepresentation, och resonerande system med direkta kopplingar till exempelvis konfidentialitet och mobilitet. Programvarusatsningen kompletterar med fokus på automatiserad programvaruutveckling och programvarusäkerhet.

Kempestiftelserna beviljade 2016 medel till Umeå universitet för åtta postdoktorer inom AI, autonoma system och programvara för att skapa en intressant miljö och kunna attrahera stora externa medel från WASP.

– Det stöd vi fick 2016 har varit viktigt för att skapa en miljö som redan nu är stark och intressant nog att attrahera de kommande rekryteringarna, säger Erik Elmroth.

Dessa till stor del grundforskningsinriktade rekryteringar fokuserar i hög grad på att göra Umeå universitet internationellt ledande och att bygga kompetens inom viktiga och aktuella områden.

– I ett större perspektiv så ger det oss en möjlighet att bli internationellt ledande inom stora delar av AI-området. Det i sin tur skapar förutsättningar för våra andra satsningar på samverkan och utbildning för att som helhet bli den bästa möjliga drivkraften för regionens utveckling, säger Erik Elmroth.