Returer i e-handel en stor miljöbov

Nanny Ålander, vd och grundare av Perigon, vill med ny teknik för foto av produkter göra det enklare för konsumter i e-handel att få en uppfattning om varan. Ett mål är att minska antalet returer.

Det stora antalet returer är en miljöbov för e-handeln. Smartare sätt att visa bilder på produkterna ska nu minska antalet returer, enligt företaget Perigon.

Den största utmaningen för e-handeln är mängden återköp och när den fysiska handeln minskar fortsätter e-handeln att öka. Men den höga andelen returer innebär samtidigt ett ökat tryck på transporter och klimat.

Som första företag i Västerbotten har Perigon specialiserat sig på en ny typ av interaktiva produktbilder för att ge en mer verklighetstrogen bild. Tekniken gör det möjligt för användaren att rotera och förstora objektet 360 grader. På så sätt får konsumenten en tydligare bild av hur objektet ser ut från alla vinklar och har möjlighet att zooma in för att se detaljer.

”Frakt är en stor utmaning och miljöbov.”

– Genom 360-teknik kan vi ta e-handeln ett steg längre. En mer nyanserad och naturtrogen bild av produkten gör att kunden kan göra mer genomtänkta och medvetna val. Och i förlängningen att antalet återköp och returer minskar. Frakt är idag en stor utmaning och miljöbov inom e-handeln och att kunna bidra till att färre paket fraktas fram och tillbaka känns både bra och viktigt, konstaterar Nanny Ålander, Perigons grundare och vd.

– När vi gjorde en marknadsundersökning inför uppstarten av Perigon såg vi att 24 procent av de tillfrågade gjort återköp på grund av att produkten inte såg ut som de trodde. Bortsett från att tekniken är mer miljösmart är den också tidsbesparande för både konsumenten och för företaget som säljer produkten, menar Nanny Ålander.

Perigon är ett företag som får stöd av inkubatorn eXpression Umeå.

Fakta om e-handel

Under 2019 ökade e-handeln med 13 procent jämfört med året innan och motsvarade 87 miljoner i omsättning enligt Postnords e-barometer som är framtagen i samarbete med Svensk handel och HUI Research. 2021 antas handeln uppgå till 100 miljarder i omsättning enligt samma rapport.