Digital Impact North

RISE Umeå

Projektkontor för Digital Impact North

Logotyp för RISE

RISE

Projektkontoret koordineras av RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Inom ramen för Digital Impact North fokuserar vi på området Smarta samhällen. Verksamheten drivs med utgångspunkt från RISE kontor i Umeå.

RISE erbjudande spänner över många områden, branscher och sektorer. Genom tillit, engagemang och mod bidrar vi med kunskap, utrustning och erfarenhet till att hjälpa organisationer att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Tjänster som erbjuds

RISE stöd utgår från de steg som ert företag står inför i digitaliseringsresan hållbarhetsresan just nu. Efter den inledande dialogen om er affär, risker, möjligheter och behov kan RISE digitala experter bli ett bollplank under ett antal coachningssessioner som klargör vägar framåt eller presentera förslag på ett upplägg utformat för er digitala omställningsresa.

RISE har drygt 130 test- och demonstrationsmiljöer för att prova och utveckla digitala koncept, produkter och tjänster. Att tidigt kunna testa och utvärdera en idé ökar innovations- och utvecklingstempot, minskar risker och kostnader och kan snabba på en marknadsintroduktion.

Exempel på miljöer hos RISE, Labb för digital transformation, ICE test och demo center, UX Lab – Högteknologisk testmiljö för utvärdering av användarupplevelser, Vigeo, RISE GameNode – En virtuell test- och demomiljö för spelindustrin, Cyber Range – testbädd för cybersäkerhet, DigiCORE och Digitalisering och Smarta städer.

I RISE vardagliga arbete och flertalet projekt, däribland Omställningslyftet, Viable Cities och Viable Business Hub hjälper vi flertalet organisationer i deras omställningsarbete. Därmed har vi ett rikt nätverk av expertis, erfarenhet och andra företag som också börjat sin omställningsresa att dela med oss av.

Vi erbjuder utbildningar för digital omställning baserade på den senaste forskningen i syfte att framtidssäkra er affär, exempelvis Affärsdriven digitalisering för hållbar omställning.

RISE stöd utgår från de steg som ert företag står inför i digitaliseringsresan hållbarhetsresan just nu. Efter den inledande dialogen om er affär, risker, möjligheter och behov kan RISE digitala experter bli ett bollplank under ett antal coachningssessioner som klargör vägar framåt eller presentera förslag på ett upplägg utformat för er digitala omställningsresa.

I RISE vardagliga arbete och flertalet projekt, däribland Omställningslyftet, Viable Cities och Viable Business Hub hjälper vi flertalet organisationer i deras omställningsarbete. Därmed har vi ett rikt nätverk av expertis, erfarenhet och andra företag som också börjat sin omställningsresa att dela med oss av.

RISE har drygt 130 test- och demonstrationsmiljöer för att prova och utveckla digitala koncept, produkter och tjänster. Att tidigt kunna testa och utvärdera en idé ökar innovations- och utvecklingstempot, minskar risker och kostnader och kan snabba på en marknadsintroduktion.

Exempel på miljöer hos RISE, Labb för digital transformation, ICE test och demo center, UX Lab – Högteknologisk testmiljö för utvärdering av användarupplevelser, Vigeo, RISE GameNode – En virtuell test- och demomiljö för spelindustrin, Cyber Range – testbädd för cybersäkerhet, DigiCORE och Digitalisering och Smarta städer.

Vi erbjuder utbildningar för digital omställning baserade på den senaste forskningen i syfte att framtidssäkra er affär, exempelvis Affärsdriven digitalisering för hållbar omställning.

Kontakt

Conny Björnehall, RISE

Conny Björnehall
Fokusområdesledare conny.bjornehall@ri.se

Oskar Riby, RISE

Oskar Riby
Projektledare
oskar.riby@ri.se

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs