LKAB leder omställningen mot hållbar industri

LKAB's Simulator Skutknackare

LKAB står i centrum för en hållbar omvandling inom gruvindustrin. Med en stark inriktning på digitalisering har LKAB tagit viktiga initiativ för omställningen av sin bransch till en mer hållbar framtid.

Användning av simulatorer

LKAB har investerat mycket tid i att utveckla och använda simulatorer för visualisering, testning och utbildning. Användningen av simulatorer har gjort det möjligt att utföra mer avancerade analyser och har effektiviserat deras arbete. Simulatorer gör det också möjligt för LKAB:s anställda att utbildas i realistiska förhållanden.

”Förståelsen för att simulering och simulatorer har ett värde har ökat. Det är svårt för många att inse att det här är nya arbetsmetoder som faktiskt är värdefulla och rätt väg att gå,” säger Kjell-Ove Mickelsson, Specialist inom Strategisk automation och kraft. 

”Det kanske blir lite dyrare och lite mer komplicerat i början, men man tar igen det i slutet, för du kan eliminera fel i allt från systemkod till design och reglerstrategier. Du kan ta de där problemen i en simulator, istället för att ta dem sen när det blir problem på riktigt.”

Automatisering 

Automatisering har blivit en viktig del av LKAB:s strategi för att uppnå hållbarhet. Robotar används för att samla in data som används för att kunna göra bättre analyser samt utföra uppgifter som kan öka säkerheten för de anställda. Skutknackaren är ett exempel på ett verktyg som LKAB håller på att automatisera med hjälp av machine learning. 

Prototyper i 3D

LKAB använder 3D-modeller för att skapa prototyper och effektivisera designprocesser. Genom att skapa prototyper i 3D har företaget kunnat förutse och korrigera problem i ett tidigt skede. Detta har även möjliggjort snabbare implementering av förbättringar och optimeringar.

Omställning mot hållbar industri

LKAB har etablerat sig som en ledande aktör inom omställningen mot en hållbar framtid inom gruvindustrin. Genom att använda simulatorer, robotar, 3D-modeller och drönare har de visat att teknologi och innovativa metoder kan föra gruvindustrin in i en mer hållbar framtid. LKAB:s arbete med omställningen av industrin har inte bara stärkt deras egen position, utan kan också visa vägen för andra inom gruvindustrin.

Gruppbild på LKAB
Bild på en arbetare från LKAB