GPS-teknik förstärker rennäringen

Under de senaste årtiondena har GPS-halsband använts för att övervaka renarnas förflyttning. Nu visar en ny avhandling på fördelarna.
– Renskötaren kan lättare planera sitt arbete och samarbetet med övriga aktörer underlättas, säger Kajsa Kuoljok, doktorand vid etnologiska institutionen på Umeå universitet.

Tillgången till olika tekniska hjälpmedel har förändrats över tid i samband med att bredbands- och mobilsystemen har utvecklats. Det här har lett till ett förändrat sätt att bevaka renen.

– Med GPS-halsband kan renskötaren enkelt gå in via en app för att titta var renarna befinner sig. Med den informationen kan renskötaren lättare planera sitt arbete och istället för att köra runt hela renhjorden köra direkt dit det behövs för att t ex vända tillbaka renarna. Genom halsbanden har man fått ny kunskap och samtidigt bekräftat de traditionella kunskaperna.

Fördelar på flera nivåer

Baserat på sin analys drar Kajsa Kuoljok slutsatsen att GPS-halsbanden förstärker renskötarna på flera nivåer. Dels i det vardagliga arbetet men också i mötet med andra markintressenter och myndigheter.

– Med integrering av GPS-halsbanden är det två kunskapssystem som verkar sida vid sida. Den traditionella kunskapen och den nya tekniskt inhämtade kunskapen. Och i diskussioner med andra markintressenter är det viktigt att kunna visualisera och kommunicera renskötselns användning av markerna. Här blir GPS-kartorna som visar renens rörelser ett viktigt verktyg som förstärker renskötarnas röst i dessa diskussioner.

Användningen av digital teknik är en process där ny teknik gradvis blivit ett naturligt inslag. Kajsa Kuoljok tror att studien kan bidra till en diskussion om vad digital teknik kan bidra med till rennäringen men även belysa andra aspekter som följer i spåren av implementeringen.

Om disputationen

Kajsa Kuoljok försvarar sin avhandling i etnologi vid Umeå universitet den 20 oktober.

Klicka här för att läsa ”Digital information and traditional knowledge: The implementation of GPS collars as a tool in reindeer husbandry”