Digital tvilling håller koll från skog till sågverk

Johannes Holmberg, vd Calejo.

Calejo har fått i uppdrag att bygga en digital tvilling av SCA Skogs leveranskedja – från avverkning till leverans av sågverkstimmer till SCA:s sågverk.

– Målet är att SCA Skog på sikt egenhändigt ska kunna hantera prognosgenereringen, säger Johannes Holmberg, vd för Calejo.

En digital tvilling är en dynamisk, digital spegling av en industriell produkt. Den gör det möjligt för företagen att bättre förstå och förutse prestanda och kunna testa hur modellen beter sig i olika miljöer och under varierande förutsättningar. Calejo gör det möjligt att även använda tvillingen för att i realtid och med aktuella indata optimera och styra den verkliga produkten eller processen, berättar innovationsaktören Bizmaker i ett pressmeddelande.

SCA Skog levererar virke till en rad förädlingsindustrier, där framför allt sågverken ställer höga krav på leveranserna när det gäller kvalitet, dimension och tillgänglighet. Sågverken lämnar beställningar för kommande sex månader och för att kunna leverera i tid och enligt önskemål måste SCA ha full koll på flera olika faktorer som bland annat färdigvuxen skog, tillgång till vägar för avverkning, tillgängliga maskiner, lagringsplatser och virkestransporter.

Idag gör SCA Skog flera gånger om året sexmånadersprognoser över leveransförmågan till specifika sågverk. Dessa prognoser skapas manuellt och är baserade på en blandning av erfarenhet och fakta.

– Det första målet med detta projekt är att undersöka möjligheterna att med hjälp av AI skapa en veckovis, uppdaterad och rullande prognos för medelstocksvärdet av inflödet till Bollsta sågverk baserad på fler parametrar än vad som idag är möjligt. Vi kommer också undersöka möjligheterna att skapa prognoser både för kort och lång sikt, säger Johannes Holmberg.

Magnus Bergman, skogsteknisk chef på SCA Skog, tillägger:

– Syftet är att öka förädlingsgraden genom att skapa en större transparens i leveransen mellan skog och sågverk. Vi vill också utifrån beställningarna nå en ökad leveransträffsäkerhet och en minskad omställningskostnad för sågverken.

Om Calejo Optimize

Calejo Optimize är ett AI-verktyg för att skapa modeller/digitala tvillingar av avancerade processer, som sedan kan användas för simulering och optimering av flöden. Modellerna skapas genom att kombinera fysikaliska modeller och databaserade modeller utifrån behov och förutsättningar.