COS Systems förvärvas av Pivot

Cos Systems

Umeåföretaget COS Systems växer starkt, inte minst i USA. Nu får bolaget, som verkar inom mjukvara för bredbandsutbyggnad, nya ägare i och med att Pivot Partners förvärvar bolaget.

COS Systems grundades 2011 och har idag en stark och etablerad kundbas på den svenska marknaden för öppna stadsnät. Bolaget expanderar samtidigt med nya kunder på flera kontinenter, inte minst i Nordamerika där bredbandsnätet i många avseenden är eftersatt och där fiberutbyggnaden nu ökar. Den globala Covid-19 pandemin har påvisat vikten av en robust bredbandsinfrastruktur vilket nu accelererar utbyggnaden av bredbandsnäten i många länder.

– Jag är väldigt stolt över vad vi i teamet på COS och våra tidigare ägare har åstadkommit hittills. När nu marknaden går mot en ännu snabbare expansion så är det en perfekt tid att få in nya ägare. Pivot bidrar med de erfarenheter, resurser, kontakter och nya perspektiv som kommer att ta COS till nästa nivå, säger Peter Lidström, vd på COS Systems.

COS Systems vd Peter Lidström betonar att företaget blir kvar med huvudkontor i Umeå även med nya ägarna Pivot Partners. Från vänster Niklas Hofverberg, Pivot, Karl-Erik Dexner, Pivot, Peter Lidström, Mikael Philipsson, COS Systems styrelse och Dariush Ghatan, Pivot.

COS Systems är en globalt verksam leverantör av mjukvara för att planera, bygga ut och sköta driften av bredbandsnät. Att företaget har sitt säte i Sverige och mer precist i Umeå, som tidigt var på banan med bredbandsutbyggnad, har inneburit att företaget skapat en stark spetskompetens, också i internationell jämförelse.

I Sverige har bredband och i synnerhet fiber länge setts som kritisk samhällsinfrastruktur, inte olikt vägar, vatten och elektricitet. Det är denna syn som nu får fäste även i andra delar av världen och som gör att COS Systems är särskilt väl positionerade för den utveckling som nu sker.

Vi kommer att bli än mer offensiva och växa snabbare. De senaste nio månaderna har varit de starkaste i bolagets historia med nya rekord i intäkter för varje månad.

Huvudkontor i Umeå

COS Systems har i alla år haft sitt huvudkontor i Umeå och så kommer det också att vara framöver, menar Peter Lidström.

– Även med våra nya ägare så finns hela kunskapen om att bygga våra system för bredbandsutveckling kvar här i Umeå. Vår utmaning är att det finns så många framgångsrika IT-bolag här att det är dragkamp om de bästa utvecklarna. Vi hoppas förstås att den satsning detta ägarbyte innebär att fler duktiga kodare att få upp ögonen för oss.

USA en stark marknad

Den lokala förankringen i Sverige och närheten till svenska kunder är en grundsten, menar också Isak Finér, Marknads- och Nordamerikachef på COS Systems.

– Det är tillsammans med våra erfarna svenska kunder som vi kan utveckla produkterna och ligga i framkant internationellt, säger Isak Finér, som sedan 2019 befinner sig på plats i USA.

– Det kan som svensk vara svårt att föreställa sig hur stort problemet med långsam internetuppkoppling är här i USA. De privata telekombolagen har alltid prioriterat storstäderna och nu har de folkvalda ledarna i de mindre städerna och på landsbygden fått nog och tar saken i egna händer. Utbyggnaden av kommunala bredbandsnät ökar snabbt, förklarar Isak Finér.

Växa ännu snabbare

Med de nya ägarna Pivot Partners förväntar sig Peter Lidström och Isak Finér att COS Systems ska kunna ta ett nytt steg, inte minst internationellt.

– Vi kommer att bli än mer offensiva och växa snabbare. Vi har redan en bra grund för det. De senaste nio månaderna har redan varit de starkaste i bolagets historia med nya rekord i intäkter för varje månad, konstaterar Peter Lidström.

Att också de nya ägarna Pivot Partners har en positiv syn på framtiden och är mycket nöjda med affären står klart.

– COS Systems har etablerat en mycket stark position på en marknad med kraftig tillväxtpotential. Vi är mycket entusiastiska kring företagets unika produktportfölj för den öppna stadsnätsmarknaden. Med de resurser och kompetens vi tillför ska vi accelerera satsningarna på innovation och produktutveckling i Sverige och skala upp försäljningen på internationella marknader, säger Niklas Hofverberg, partner på nya ägarna Pivot Partners.