Ansvarsfull AI i fokus för ett av världens största modehus

Head of Responsible AI & Data at H&M Group.

Umeå universitet anordnar varje fredag en föreläsningsserie om artificiell intelligens där forskare och internationellt hyllade experter deltar. Linda Leopold, Head of Responsible AI & Data på H&M kommer nu på fredag att dela historien om hur H&M Group sätter etik och hållbarhet i centrum för sin AI-resa.

– frAIday har vuxit till att bli en allt större arena för diskussioner kring AI i vårt samhälle och nu välkomnar vi Linda Leopold för att höra mer om H&Ms arbete, säger Virginia Dignum, professor inom social och etisk AI vid Umeå universitet.

AI kan ha en positiv inverkan för företag och människor i samhället. Samtidigt finns det många tekniska, juridiska och etiska utmaningar. Det har funnits många exempel på att AI orsakar skada när det inte hanteras på rätt sätt.

Viktigt verktyg

Föreläsningen på fredag kommer att handla om hur H&M Group sätter etik och hållbarhet i centrum för sin AI-resa, och hur Linda Leopold och hennes team strävar efter att skapa en kultur av ansvarsfull AI inom företaget. Varje samtal om artificiell intelligens idag kommer oundvikligen att beröra etik och ansvar. Hur kan vi bäst använda AI som en kraft för gott, till nytta för både människor och vår planet? Och hur ser vi till att det inte blir en spegel av befintliga fördomar och ojämlikheter i våra samhällen? Det är några frågor som kommer att tas upp.

Att använda AI på ett ansvarsfullt sätt är ett viktigt verktyg för att företag och samhälle ska kunna skapa en hållbar framtid.

–  Forskare och företag måste samarbeta och involvera fler människor i diskussionen kring AI och etik, därför blir det intressant att höra hur H&M Group arbetar, säger Virginia Dignum.

Om frAIday

FrAIday är ett föreläsningsevent som är öppet för allmänheten och äger rum under lunchtid, varje fredag. Några exempel på tidigare talare är Frank van Harmelen, professor i kunskapsrepresentation och resonemang vid avdelningen för datavetenskap vid VU University i Amsterdam, och Salla Franzén, tidigare Chief Data Scientist på SEB, nu Data and Analytics Area Manager på IKEA. 

 – Seminarieserien ger upphov till diskussioner och unika möjligheter att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på utvecklingen, utmaningarna och möjligheterna inom AI, säger Virginia Dignum.

AI och H&M

Linda Leopold kommer att prata på AI -seminariet #frAIday den 22 oktober. Vem som helst kan vara med och lyssna genom att anmäla sig här.

Föreläsningsserien stöds av Rådet för Artificiell intelligens och Autonoma system, RAI, och EU-projektet HumaneAI-net.

Det är kostnadsfritt att delta på #frAIday.