AI-robot utvecklas för sjukvården

Robot RETHRO för hälsovård.

En robot som kan kontrollera temperaturen på människor, till exempel i väntrummen på sjukhuset, är under utveckling av forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus.

– Vi har tidigare använt infraröda kameror i vår forskning om förarlösa skogsfordon som ett sätt att detektera människor och undvika olyckor. Nu kombinerar vi den forskningen med vårt arbete med AI-robotar som talar med människor, säger Thomas Hellström, professor vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, som är med och utvecklar roboten som kallas RETHRO, Remote Thermal Robot.

Infraröda kameror är en beprövad teknik för att mäta människors temperatur och används redan på flygplatser och tågstationer i Asien.

– Men istället för att en vakt använder en infraröd kamera för att kontrollera människor, till exempel i entrén på ett sjukhus, så vill vi utveckla en robot som inte bara hittar personer med feber, utan även inleder ett samtal med personen och ställer inledande frågor, säger Suna Bensch, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap.

Svaren skickas sedan direkt till den medicinska personalen som kan ställa en preliminär diagnos, prioritera och avgöra hur patienten bäst får hjälp.

– En sån här robot kan också användas för att informera om smittrisker genom att den kan detektera hur tätt människor står eller sitter, säger Olof Lindahl, professor och avdelningschef för Medicinsk teknik, forskning och utveckling (MT-FoU) vid Region Västerbotten.

Se hur roboten kan fungera i möte med patienter.

Att ersätta mänsklig kontakt med robotar ses ofta som en fara med robotisering. Men i det här fallet finns också uppenbara fördelar. En robot kan ju inte bli smittad av patienter, och om den är väl rengjord så kan den inte heller smitta någon människa.

Likväl är det viktigt att en sådan här tillämpning utformas på ett etiskt sätt så att det känns tryggt och säkert, menar forskarna. Hur ska till exempel patienters integritet hanteras? Och hur ska en sån här robot samarbeta med sjukhuspersonal och integreras med verksamheten på ett sjukhus?

Projektet är ett samarbete mellan forskare på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och Medicinsk teknik, forskning och utveckling (MT-FoU) vid Region Västerbotten. Projektet har redan inletts med en förstudie och en utvecklad prototyp. Beroende på finansiering kommer roboten att vidareutvecklas och därefter utvärderas på Norrlands universitetssjukhus.