25 förslag som ska stärka AI i Sverige

Bild från presentation av AI-agendan.

Idag presenteras 25 rekommendationer för att Sverige ska bli ett föredöme inom pålitlig AI. 2019 initierade RISE arbetet med en AI-agenda för Sverige. Sedan dess har ett 50-tal aktörer anslutit till arbetet med agendan.

Se hela presentationen på Youtube av AI agendan.

Sverige har en god position för att både tillgodogöra sig och driva på utvecklingen och användningen av artificiell intelligens, AI. Genom strategiska satsningar, samordning och samsyn kan samhällseffekten bli betydande. Det anser ett 50-tal aktörer som tillsammans utvecklat en AI-agenda för Sverige som syftar till att accelerera de positiva effekterna av AI-användningen i det svenska samhället.

2019 initierade RISE arbetet med en AI-agenda för Sverige. Sedan dess har ett 50-tal aktörer anslutit till arbetet med agendan. Bland deltagarna finns representanter för näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle. Idag presenteras AI-agendans 25 rekommendationer, som riktas till beslutsfattare i staten, näringslivet, offentlig sektor, akademin och civilsamhället.

– Vi vill att Sverige ska vara ett föredöme i att kontinuerligt och långsiktigt driva på utvecklingen och användningen av pålitlig AI i människans tjänst – för att säkerställa ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv samt ett hållbart, jämlikt och rikt samhälle för alla. Med de förslag AI-agendan formulerat vill vi bidra till att Sverige ska kunna ta tillvara möjligheterna med AI i hela samhället på ett ansvarsfullt, inkluderande och hållbart sätt, säger RISE vd Pia Sandvik.

– Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå det målet krävs en tät samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och forskningsinstitut. AI-agendan för Sverige har samlat företrädare för alla dessa delar av samhället och på så vis bidragit till att sprida kunskap, koordinera initiativ inom AI-området och peka på de behov Sverige har framåt. De rekommendationer man formulerat tillsammans är värdefulla för Sverige. Min förhoppning är att arbetet nu kan breddas och inkludera ännu fler och att man gemensamt tar ansvar för att genomföra AI-agendans rekommendationer, säger Näringsminister Ibrahim Baylan.

Arbetet med AI-agendan har bedrivits i arbetsgrupper som formulerat rekommendationer inom områdena:
• Övergripande nationella satsningar
• Allmänheten, civilsamhälle och människan i en digital tid
• Näringsliv och offentlig sektor
• Utbildning och forskning
• Infrastruktur och möjliggörande regelverk

– RISE kommer att fortsätta driva arbetet med AI-agendan för Sverige. Vi hoppas att fler vill delta i arbetet och att agendan kan utvecklas till en arena för att koordinera svenska AI-satsningar, dela kunskap och initiera samverkan mellan många olika aktörer i Sverige som behöver AI för att möta de utmaningar de står inför, om det så är små eller stora företag, en kommun, ett lärosäte, en myndighet eller en intresseorganisation, säger Pia Sandvik.

Läs AI-agendans rekommendationer.

Bland deltagarna i AI-agendan finns representanter för:
ABB, AI Innovation for Sweden, Chalmers, Combient, DIGG, Ericsson, H&M Group, IKEA, IT och Telekomföretagen, Kommunal, KTH, Linköpings universitet, LO, Luleå Tekniska Universitet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Peltarion, Riksarkivet, RISE, Sandvik, SEB, Skatteverket , Skolverket, SKR, SMÅA, Stolthetsbyrån, Svenskt Näringsliv, SUNET, TCO, Teknikföretagen, Tillväxtverket, Umeå Universitet, Uppsala Universitet, Vinnova, Västra Götalandsregionen, WASP, Zenseact, Örebro Universitet och 3D.