Skellefteå visar innovativt näringsliv

Malin Burlin Lundmark

Innovation och digital förnyelse är nyckelord för det nya Skellefteå som växer fram, inte minst med stora industrisatsningar som Northvolts batterifabrik. Nu ska bilden av Skellefteå synas än mer utåt.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och Skellefteå befinner sig mitt i landets mest expansiva och blomstrande region. Här finns den nya industrins växtplats och intresset för platsen är stor. Som ett led i detta slår Showroom Skellefteå upp portarna i The Great Northern – det blir första anhalten för besökare som vill ta del av Skellefteås innovativa näringsliv och spännande framtid.

– Vi befinner oss i en unik situation och den berättelsen ska vi förmedla på ett professionellt och relevant sätt, säger Malin Burlin Lundmark, koordinator på Skellefteå Science City.

I Skellefteå kommer det byggas 4000 nya bostäder och skapas 4000 nya arbetstillfällen de närmaste åren. Just nu arbetas det med ett 40-tal nya företagsetableringar. Det är här i norra Sverige som de största investeringarna i Sverige görs just nu – under de kommande fem åren investeras 80 miljarder kronor bara i Skellefteå.

Intresset för den bygg- och investeringsboom som vi nu upplever har stegrats genom åren

– Antalet Technical Visits har ökat markant i Skellefteå senaste åren. Bara under 2019 lades det ner över 2000 timmar på att ta emot besökare som ville ta del av Skellefteås utveckling, säger Malin.

Många besök är kopplat till regionens styrkeområden: förnybar energi, hållbar utvinning och återvinning av metaller samt hållbart byggande.

Nu ska budskapet vässas så att besökarna även får ta del av det entreprenörskap och den innovationskraft som skapat de världsledande företag som finns i Skellefteåregionen idag.

– Det här är en efterfrågad tjänst för de som till exempel besöker Skellefteå i syfte att investera eller de som vill ta del av ”best practice” och få inspiration. I Showroomet byggs en utställning där lokala företags proaktiva innovationsprojekt visas upp, berättar Malin.

Tätt samarbete för Skellefteås bästa

Showroomet står nu klart i TGN, the Great Northern, som är näringslivets innovationshus och den perfekta platsen att beskriva utvecklingens Skellefteå på.

– Det blir ett passande skyltfönster och det kan anpassas efter vad besökarna efterfrågar. En styrka som vi har i Skellefteå är att många företag inte bara varit med i utformningen, utan att det är de som gör showroomet och dess innehåll. Den här viljan att samarbeta är en möjliggörare och något unikt för Skellefteå – här vill man lyfta hela Skellefteå och synas tillsammans, säger Malin.

Bakom satsning på Showroom Skellefteå står Skellefteå Kraft och Holmen, Boliden, Skellefteå kommun, Sara Kulturhus, Visit Skellefteå, Skellefteå Science City, och Arctic Business, men förhoppningen är att fler företag ser möjligheterna med ett partnerskap och ansluter sig.

”Proffsigt initiativ”

Jesper Åkerlund är vd på Martinsons Byggsystem som sedan oktober 2020 ingår i Holmen trävaror – han har bred erfarenhet av Technical Visits, både som besökare och arrangör.

– Jag tycker det är ett bra initiativ, det är ett av de mer proffsiga jag sett i Sverige. Vi har ett stort behov av att finnas i ett sammanhang i Skellefteå där det händer mycket och den önskan tror jag mig veta att många andra företag också har. Martinsons byggsystem får frekventa förfrågningar från branschfolk som vill besöka oss och projekten vi är involverade i och därför är det här en välkommen satsning, säger Jesper.

Nu när batterifabriken tar form som en av de största industriella satsningarna i Europa är det många blickar som vänds mot regionen – nyfikna på att ta del av det senaste inom den gröna omställningen.

– Det finns en tydlig självkänsla hos de som bor och verkar här. Alla vill ha en fot i det sammanhanget och känna medvinden eftersom det kommer leda till fortsatta affärer och en utveckling av de affärer vi har på plats, säger Jesper.

Skellefteå Kraft är också med som en av de stora kraftproducenterna i Sverige med betydande förnybar energiportfölj och kan på det här sättet visa upp hur man kan bidra till en förnybar omställning och elektrifiering av samhället.

– Det är mycket välkommet att vi får ett showroom i Skellefteå, det är en ingångsport till regionen och som visar upp våra starka branscher och företag. Det är passande för många målgrupper; kunder, de som lever här, de som vill flytta hit, politiker och de som vill skapa samarbeten eller etablera sig i Skellefteå, säger Catarina Hägglund, chef för kommunikation och hållbarhet på Skellefteå Kraft.

– Jag tror också på en fortsatt utveckling med VR-teknik och digitala lösningar för att kunna visa upp verksamheter som är begränsade att besöka fysiskt, därmed kan vi bli ännu mer tillgängliga, säger Catarina.