Digital Impact North

Umeå Universitet

Projektkontor för Digital Impact North

Logotyp för Umeå Universitet

UmU Digital

IT-institutionerna vid Umeå universitet har tillsammans med olika centrumbildningar inom IT-området skapat en gemensam ingång för att förenkla företags och kommuners kontakt och kommunikation med forskare och lärare inom IT-området. Med fler än 200 + forskare och lärare och närmare ett dussin IT-utbildningsprogram har Umeå universitet kapacitet att erbjuda tjänster på grundläggande och avancerad nivå för att stärka regionens digitala och gröna omställning. 

UmU Digital är aktiv i alla tre verksamhetsområdena där forskare och studenter bidrar till att ny kunskap genereras.

Tjänster som erbjuds

Rådgivning sker både fysiskt och digitalt där små och medelstora företag (SMFer) och offentliga aktörer som kommuner och regioner kan diskutera olika typer av frågeställningar och utmaningar. Det kan handla om allt ifrån vem man ska kontakta ifall man vill veta något mera om en viss teknik till hur man ska tänka ifall man vill digitalisera eller automatisera hela eller delar av sina affärs-, verksamhets- och produktionsprocesser. 

Dessutom besöker projektkontoret kontinuerligt kommuner i Västerbotten och Norrbotten där vi via träffar med näringslivskontor och lärcentra får möjlighet att göra företagsbesök för att diskutera möjligheter och utmaningar.  

Projektkontoret deltar i ett flertal regionala nätverk, t ex ProcessIT Innovation, Viable Business Hub och North Sweden Cleantech, och har stora möjligheter att introducera och bjuda in företag och offentliga aktörer till dessa nätverk. Är företag intresserad av att utöka sin marknad/segment kan EDIH-nätverket erbjuda stöd för att besöka regioner i Europa och få tillgång till motsvarande tjänster från de lokala/regionala digitala hubbarna där. 

Vid Umeå universitet erbjuder projektkontoret tjänster för att experimentera med ny teknik inom de flesta teknikområden på olika komplexitetsnivåer. Den enklaste formen är att ge andra möjlighet att bekanta sig med nya teknologier genom presentationer, introduktioner och demonstrationer. Andra exempel är att på egen hand få prova på och tillämpa ny teknik i inom specifika branscher, sektorer och sammanhang, och i mer fördjupade samarbeten få testa och utveckla teknologierna på den egna organisationens processer, produkter och tjänster. Genom denna tjänst får organisationerna möjlighet att utforska och experimentera med olika lösningar i nära samarbete med olika forskargrupper, och via de testbäddar och labb som dessa grupper har tillgång till. 

Vid Umeå universitet erbjuder vi många olika typer av korta, skräddarsydda seminarier, workshops och utbildningar inom alla teknikområden. Exempel på utbildningsinsatser är #FrAIday seminarier som är kortare lunchseminarier för att lära sig mera om AI-området. Ett annat exempel är AI driven kreativitet riktad till näringslivskontoren i Västerbottens inland i form av en 1-dags workshop där man bl a lär sig mera om AI-assisterad idégenerering och AI-verktyg för visuellt skapande och videoproduktion. Tillsammans med AI Competence for Sweden kan vi även erbjuda kurser för yrkesverksamma som sträcker sig över längre tidsperioder. 

Rådgivning sker både fysiskt och digitalt där små och medelstora företag (SMFer) och offentliga aktörer som kommuner och regioner kan diskutera olika typer av frågeställningar och utmaningar. Det kan handla om allt ifrån vem man ska kontakta ifall man vill veta något mera om en viss teknik till hur man ska tänka ifall man vill digitalisera eller automatisera hela eller delar av sina affärs-, verksamhets- och produktionsprocesser. 

Dessutom besöker projektkontoret kontinuerligt kommuner i Västerbotten och Norrbotten där vi via träffar med näringslivskontor och lärcentra får möjlighet att göra företagsbesök för att diskutera möjligheter och utmaningar.  

Vid Umeå universitet erbjuder projektkontoret tjänster för att experimentera med ny teknik inom de flesta teknikområden på olika komplexitetsnivåer. Den enklaste formen är att ge andra möjlighet att bekanta sig med nya teknologier genom presentationer, introduktioner och demonstrationer. Andra exempel är att på egen hand få prova på och tillämpa ny teknik i inom specifika branscher, sektorer och sammanhang, och i mer fördjupade samarbeten få testa och utveckla teknologierna på den egna organisationens processer, produkter och tjänster. Genom denna tjänst får organisationerna möjlighet att utforska och experimentera med olika lösningar i nära samarbete med olika forskargrupper, och via de testbäddar och labb som dessa grupper har tillgång till. 

Projektkontoret deltar i ett flertal regionala nätverk, t ex ProcessIT Innovation, Viable Business Hub och North Sweden Cleantech, och har stora möjligheter att introducera och bjuda in företag och offentliga aktörer till dessa nätverk. Är företag intresserad av att utöka sin marknad/segment kan EDIH-nätverket erbjuda stöd för att besöka regioner i Europa och få tillgång till motsvarande tjänster från de lokala/regionala digitala hubbarna där. 

Vid Umeå universitet erbjuder vi många olika typer av korta, skräddarsydda seminarier, workshops och utbildningar inom alla teknikområden. Exempel på utbildningsinsatser är #FrAIday seminarier som är kortare lunchseminarier för att lära sig mera om AI-området. Ett annat exempel är AI driven kreativitet riktad till näringslivskontoren i Västerbottens inland i form av en 1-dags workshop där man bl a lär sig mera om AI-assisterad idégenerering och AI-verktyg för visuellt skapande och videoproduktion. Tillsammans med AI Competence for Sweden kan vi även erbjuda kurser för yrkesverksamma som sträcker sig över längre tidsperioder. 

Kontakt

Lennart Edblom, Umeå Universitet

Lennart Edblom
Projektkoordinator
lennart.edblom@umu.se

Mats Falck, Umeå Universitet

Mats Falck
Framtidens hälsa
mats.falck@umu.se

Per Levén, Umeå Universitet

Per Levén
Smarta samhällen
per.leven@umu.se

Ulf Hedestig, Umeå Universitet

Ulf Hedestig
Hållbar Industri och Smarta Samhällen
ulf.hedestig@umu.se

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.