Digital Impact North

Sveriges lantbruksuniversitet

Projektkontor för Digital Impact North

Logotyp för SLU

Smarta samhällen
Vi utvecklar beslutsstöd, t ex i form av AI-genererade digitala kartor som underlag för klimatanpassning, mångbruk och naturresursplanering, i samverkan med en rad nationella myndigheter. t.ex. Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Havs och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket.

Hållbar industri
Vi studerar t.ex. värdekedjor, nya biomaterial, attraktiva skogsarbeten och utvecklar lösningar för skogsbrukets dataförsörjning, beslutsstöd och automatisering i samverkan med industrin.

Framtidens hälsa
Vi arbetar med allt från forskning om skogens påverkan på dricksvattenkvalitet till betydelsen av tätortsnära skog för folkhälsan, främst i samverkan med offentlig sektor. 

Fotograf: J Svennås-Gillner

Tjänster som erbjuds

Rådgivning och utvecklingsstöd arbetar vi inte direkt med men kan guida vidare till t.ex. SLU Holding eller Uminova.

Nationellt skogsdatalabb är en samverkansplattform och testmiljö som erbjuder: Testområden, öppna analysfärdiga data, och digitala verktyg för vidareförädling av data.

Nationellt skogsdatalabb, Skogstekniska klustret, Skogsnolia, nätverksträffar, webinarier, nationella och internationella hackathons. 

Rådgivning mot näringsliv och offentlig sektor.

Nationellt skogsdatalabb: Kortare konsultationer som kan tas vidare inom gemensamma pilotprojekt. 

Rådgivning och utvecklingsstöd arbetar vi inte direkt med men kan guida vidare till t.ex. SLU Holding eller Uminova.

Nationellt skogsdatalabb, Skogstekniska klustret, Skogsnolia, nätverksträffar, webinarier, nationella och internationella hackathons. 

Nationellt skogsdatalabb är en samverkansplattform och testmiljö som erbjuder: Testområden, öppna analysfärdiga data, och digitala verktyg för vidareförädling av data.

Rådgivning mot näringsliv och offentlig sektor.

Nationellt skogsdatalabb: Kortare konsultationer som kan tas vidare inom gemensamma pilotprojekt. 

Kontakt

Anna-Lena Axelsson
Innovations ekosystem och nätverk
anna-lena.axelsson@slu.se

Anneli Ågren SLU

Anneli Ågren
SLUs projektkontor
anneli.agren@slu.se

Carola Häggström SLU

Carola Häggström
Hållbar industri
carola.haggstrom@slu.se

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs