Miljonutdelningar till inkubatorer i norr

Deltagare i Startupprogrammet hos Uminova Innovation 2018. Foto: Mikael Hansson.

Flera inkubatorer i norra Sverige finns med i den satsning på 350 miljoner kronor som innovationsmyndigheten Vinnova gör under de kommande fyra åren. Det handlar om inkubatorer som ger affärsutvecklingsstöd till nya, kunskapsintensiva företag med internationell potential.

Bland de 29 inkubatorer som Vinnova stödjer genom det nationella inkubatorprogrammet finns bland andra

  • Uminova Innovation, Umeå (11 800 000 kr)
  • Umeå Biotech Incubator, Umeå (4 850 000 kr)
  • Bizmaker, Sundsvall, Härnösand, Ånge, Örnsköldsvik (7 200 000 kr)
  • Arctic Business Incubator, Luleå, Skellefteå, Kiruna, Piteå (11 800 000 kr)

Svenska inkubatorer håller hög kvalitet och flera av dem rankas bland de bästa i världen, exempelvis i UBI Globals internationella ranking av inkubatorer. De har en viktig roll i regionerna som motor för innovation och förnyelse av näringslivet.

– Flera inkubatorer har de senaste åren ytterligare professionaliserat sitt stöd till företag och därför utökar vi nu antalet inkubatorer i programmet. För första gången har vi en inkubator som fokuserar på kulturella näringar samtidigt som vi ser nya typer av inkubatorbolag som exempelvis drivs av social innovation. Det är också glädjande att jämställdhet och hållbarhet blivit prioriterade utvecklingsområden för inkubatorerna, säger Carl Naumburg som leder Vinnovas inkubatorprogram.

Förutom ekonomiskt stöd får inkubatorerna en särskild kvalitetsstämpel, något som är viktigt för deras möjligheter att få finansiering från andra aktörer.

Totalt fördelas 87 miljoner kronor per år till 29 inkubatorer under perioden 2021-2024 genom utlysningen ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer” i inkubatorprogrammet.

Utöver det har Vinnova med anledning av den pågående Covid-19 pandemin avsatt 33 miljoner extra som ska användas under 2020 till verifieringsaktiviteter i företag inom det nationella inkubatorprogrammet.

Se hela listan på inkubatorer i Vinnovas satsning.