Women’s STEM Award till masterstudent vid Umeå universitet

Porträttbild på Adna Bliek, vinnare av women's STEM awards.

Datavetaren Adna Bliek har erhållit Women’s STEM Award för sin masteruppsats ”Backchanneling in Human-Robot Communication”, vilken hon skrev vid Umeå universitet. – Vi är mycket glada för Adnas skull, hon har ytterligare bidragit till att stärka vår forskning, säger Thomas Hellström, professor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Kvinnliga STEM-studenter från hela världen tog sin chans att tävla i Women’s STEM Award 2021 med sin kandidat- eller masterexamen. STEM står för Science, Technology, Engineering och Mathematics och vinnaren i kategorin AI blev Adna Bliek, tidigare masterstudent vid Umeå universitet.

 – Min avhandling innehåller forskning från många olika områden inom AI, interaktion mellan människa och robot, psykologi och lingvistik. Jag har alltid velat arbeta brett och är väldigt glad över att detta tvärvetenskapliga arbete nu belönas, säger Adna Bliek.

Avgörande kommunikation

Adna gjorde sitt masterprojekt under handledning av Suna Bensch, biträdande lektor, och Thomas Hellström, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Det är en institution som vuxit i rekordtakt och är välkänd internationellt för sin forskning inom AI, robotik, autonoma system och programvara. 

– Multimodal backchanneling handlar om indirekt kommunikation, till exempel ansiktsuttryck, gester eller kroppsspråk. Vi människor använder det hela tiden för att effektivisera samtal och interaktion med andra. När vi talar kan vi till exempel göra ett avbrott för frågor när vi ser signaler på att någon inte hänger med eller är oense, säger Thomas Hellström.

Inom robotforskning är robotars backchanneling-beteende och dess effekter på människor välstuderade. Forskargruppen i Umeås arbete är unikt, då den studerar hur robotar kan påverka människors backchanneling, alltså återkoppling, i verbal kommunikation.

– En robot med förmågan att detektera hur människor återkopplar, och sedan reagera och anpassa sig på rätt sätt leder till förbättrad interaktion, bättre anpassad till människan, säger Suna Bensch, docent vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Tuff konkurrens

Women’s STEM Award anordnas av GDW Global Digitial Women GmbH och Deutsche Telekom. Arrangörerna fick in 157 masteruppsatser varav 100 inom kategorin AI.
 – Det var verkligen en hård konkurrens och vi är mycket glada och stolta över Adnas bedrift, säger Suna Bensch.

Adna Bliek är nu doktorand vid universitetet i Erlangen-Nuernberg i Tyskland där hon fortsätter att forska med fokus på hur man kan förbättra interaktionen mellan människa och robot.

– Jag trivdes verkligen på Umeå universitet och är glad över att Thomas och Suna gav mig ett ämne som jag verkligen brinner för. De hjälpte mig i design- och utvecklingsfaserna och under skrivandet av uppsatsen, och för publiceringen av mitt arbete vid  den internationalla konferesen RO-MAN 2020, säger Adna Bliek.

– Vi letar alltid efter begåvade studenter som vill medverka i våra projekt inom Intelligent Robotics. Självklart känns det alltid extra tillfredställande när våra studenter får sådan internationell uppmärksamhet. Vi är mycket glada för Adnas skull, säger Thomas Hellström.

Mer information

Afna Blieks examensarbete resulterade i en gemensam publikation som presenterades vid International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN) 2020. Läs och ladda ner den här.