Jämställdhet ska göra regionen mer attraktiv

Talare vid Future Cleantech Solutions webbmöte.

Stora industriella satsningar sker idag inom norra Sverige, inte minst vad gäller digitalisering och ny teknik. Men för att regionen ska vara attraktiv krävs också att den präglas av ett starkt jämställdhetsarbete, menar företrädare för projektet Future Cleantech Solutions.

Hållbarhet vid framtida arbetsplatser från olika perspektiv var på agendan när webinaret Future Susainable Workplaces, som arrangerades genom projektet Future Cleantech Solutions och en del av EnergyVaasa Talks, bjöd in deltagare från hela världen att ta del av insikter från ledare och beslutsfattare från Sverige och Finland. Eventet modererades av Annakarin Nyberg.

– Vi är så glada att vi kunde samla dessa inspirerade ledare från olika områden för en gränsöverskridande, där de delade med sig av sina personliga tankar och insikter kring hållbart arbete. Innovtivt tänkande händer när vi korsar gränser och samarbetar, sade Triinu Varblane, finsk projektledare för Future Cleantech Solutions.

Talarna vid eventet var eniga om det faktum att det fortfarande krävs arbete när det kommer till jämställdhet och alla måste bidra.

– Vi lever fortfarande i en pandemi, men vad gäller jämställdhet så fortsätter arbetet. Det är viktigare än någonsin att i framtidens arbetsplatser lyfta fram jämställdhet, sade Tomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Finland.

Jutta Urpilainen, EU kommissionär för internationella samarbeten, konstaterade att vi inte använder den fulla potentialen av vårt samhälle om vi inte inkluderar kvinnor i ledande positioner. Jämställda arbetsplatser ger bättre arbetsmiljöer.

En vecka innan webinaret Future Susainable Workplaces betonades vikten av jämställdhet i ett pressmeddelande och i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren (210318) som projektet Future Cleantech Solutions medarbetare, via organisationen North Sweden Cleantech publicerade. De menar att hela Kvarkenregionen, alltså både norra Sverige och norra Finland, ”behöver ett ökat systematiskt jämställdhetstänk och inkluderande synsätt, eftersom vi har ett underskott av kvinnor i cleantechsektorn och därmed går miste om viktig kompetens. Vi efterlyser fler goda exempel på jämställdhetsarbete samt fler företag och organisationer som jobbar aktivt med frågan.”

De skriver vidare: ”Inkludering av fler perspektiv och infallsvinklar från människor med olika synsätt, idéer och kompetenser är nödvändigt för Kvarkenregionens utveckling. Alla vinner på ökad jämställdhet och mångfald. Om vi i Kvarkenregionen blir bäst på jämställdhet stärker vi regionens och företagens attraktionskraft.”

Läs hela pressmeddelandet från Future Cleantech Solutions.

Också andra organisationer och företag ser idag ökad jämställdhet som en viktig del av utvecklingsarbetet inom norra Sverige. Ett exempel är gruvbolaget LKAB, som Digital Impact North berättat om i en annan artikel, LKAB vill nå fler kvinnliga ingenjörer.

LKAB är en av de stora tunga industrier i norr som står för digital utveckling och ny teknik. För att möta framtidens behov av ny kompetens vill det stora gruvbolaget nå ännu fler kvinnor. Företaget satsar därför på att få in fler kvinnliga ingenjörer i sin verksamhet. Ett samarbete med programmet Female Technical Engineer ska bidra till att nå fler kvinnor.

– För att lösa morgondagens utmaningar måste vi jobba med många olika typer av människor med olika kompetenser och erfarenheter. Samarbetet med Female Technical Engineer är ett viktigt steg i den riktningen och vi ser fram emot att träffa många teknikintresserade kvinnliga ingenjörer som vill vara en del av vår resa mot en koldioxidfri framtid, säger Michael Palo, direktör för affärsområde järnmalm inom LKAB, i ett pressmeddelande.

Ansökan till Female Technical Engineer 2021 öppnar den 26 april 2021. Ansökan sker via Female Technical Engineers hemsida.