Intresset för utbildning i dataspelsutveckling undersöks

Bilden visar en ung kvinna sittandes framför en dator, med headset på huvudet och ett tangentbord som lyser. I bakgrunden syns fler personer.

Det finns i dag ett stort kompetensbehov av utvecklare inom den regionala spelindustrin och även nationellt. För att möta marknadens behov undersöker nu Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet möjligheten att ta fram en konkret profilering inom civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, mot just dataspelsutveckling.

– Det som är speciellt med spelindustrin är att kompetensen skiljer sig en del från vanlig IT-industri, till exempel genom inhomogena team med olika bakgrunder och en passion till spelutveckling och skapande, säger Stefan Johansson, forskare på institutionen för datavetenskap och biträdande föreståndare på Curiosum.

Det finns i dagsläget många yrkesutbildningar och kandidatutbildningar inom spelutveckling men efterfrågan om utökade och djupare kunskaper blir allt högre. Dataspel använder sig av ett realtidssystem som kräver effektiv programmering och en hårdvarunära förståelse. Dessutom blir artificiell intelligens allt större inom dataspelsutveckling och kräver därför också en djupare kunskap för att kunna driva branschen framåt. Institutionen för datavetenskap, har nu gått ut med en förstudie för att kartlägga intresset och möjligheterna att ta fram ett kompletterande och mer fördjupat erbjudande till de befintliga utbildningar som marknaden tillhandahåller i dag.

Stort marknadsbehov

Enligt Dataspelsbranschen, som är en branschorganisation för dataspelsföretagen, är svensk dataspelsexport kraftigt växande. I år omsatte branschen 35 miljarder kronor i Sverige, vilket är en ökning med 41 procent från föregående år, och omsättningen går därmed att jämföras med Sveriges basindustri inom export av järnmalm och trävaror. Dock är tillgång av kompetens en av branschens största utmaningar.

Även spelindustrin i Umeå har ökat kraftigt den senaste tiden, där det nybildade Game Hub Umeå har en central roll. Initiativet Game Hub Umeå drivs tillsammans av Uminova Innovation, eXpression Umeå och Umeå kommun. Tillsammans vill aktörerna göra Umeåregionen till ett centralt nav för dataspelsutveckling. En viktig pusselbit för att lyckas med detta är att Umeå universitet är med i utvecklingen, speciellt när det gäller utbildning men även inom forskning.

– Att utveckla dataspel är ett komplext arbete som kräver många olika kunskaper. Det vi gör nu är att undersöka både intresse för detta, men även ta fram en beskrivning av de kunskaper och färdigheter som studenterna behöver utifrån arbetsmarknadens behov, säger Stefan Johansson.

Inte enbart dataspelsutveckling

En viktig aspekt är att utbildningen inte enbart ska vara relevant för dataspelsutveckling. Med civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap som grund så får studenterna en bred kunskap inom systemutveckling och matematik men även effektiv programmering, AI, datorgrafik och distribuerade system. I förstudien vill man se över möjligheterna och intresset av att skapa ett kursutbud som skulle kunna ingå i en profilering under de sista åren av civilingenjörsprogrammet, främst mot dataspelsutveckling men även andra relaterade områden så som realtidsprogrammering samt visualisering och simulering.

– Det finns många andra behov i industrin där kunskapen om just dataspelsutveckling kan vara applicerbart, vi vill ge våra studenter möjligheten att få en bred utbildning som är anpassningsbar till andra roller inom IT och inte enbart spelutveckling, säger Stefan Johansson.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Johansson, forskare, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
Telefon: 090-786 56 34

Vill du delta i förstudien? Klicka här