Isbildning stort problem inom gruv-, energi- och transportsektorn

i ett snöigt och dimmigt landskap ser man en bro och vägar ovanifrån. Omgärdat finns granar som är snöklädda.

Halka och isbildning orsakar längre ledtider, minskad lönsamhet och farliga samt kostsamma situationer.

– Den 10 november ger vi en övergripande bild av utmaningarna samt exempel på lösningar. De ekonomiska besparingarna är enorma, säger Patrik Eklund, professor vid institutionen för Datavetenskap vid Umeå universitet och projektledare inom NoICE, Nordic Icing Centre of Expertise.

NoICE, Nordic Icing Centre of Expertise utvecklar forskningsexpertis inom isbildning i syfte att hjälpa företag och organisationer att bättre tackla utmaningarna.

– Det kan handla om transporter på vägar och järnvägar, på fartyg, inom stamnätet, isbildning på rotorblad inom vindkraften eller isproblem inom skogsbruket, säger Patrik Eklund, professor i datavetenskap vid Umeå universitet.

Gemensamma krafter

Tillsammans med forskare vid fem högskolor arbetar man nu för att bättre kunna beskriva de fysiska förloppen som kopplas till var och hur is bildas.

 – Att förstå atmosfärens uppbyggnad och hur beståndsdelarna interagerar är viktigt för att kunna förutsäga var isbildningsrisken är hög, säger Patrik Eklund. Även material- och miljöforskning där olika former av ytbehandlingar och hydrofoba material hittas och utvärderas är en central del i det isbildningsförebyggande arbetet.

Målet är att att redan tidigt i planeringen av produktion eller transport kan sätta in rätt typ av åtgärder. I Sverige har flera branscher redan kopplats till projektet.

– Med gemensamma krafter kan vi avhjälpa problem med isbildning och också förebygga skador förorsakade av isbildning, säger Patrik Eklund.

Den 10 november bjuder NoICE in till ett lanseringsevent där forskare och samarbetspartners presenterar nuläge och resultat.

– De ekonomiska inbesparingarna är enorma och vi ser fram emot att kunna bjuda in till detta event, säger Patrik Eklund.

NoICE finansieras av EU programmet Botnia-Atlantica, Region Västerbotten och Österbottens förbund.

Läs mer om NoICE och anmäl dig här.