CGI tar täten i Hololens 2-racet

Anders Bratt och Anders Markstedt på CGI i Umeå visar vad Hololens 2 från Microsoft kan innebära för visualisering. Många branscher kommer att förändras, tror de.

CGI i norra Sverige är världsledande för utveckling av visuell teknik med Hololens, menar Microsofts vd Satya Naella. När nu Hololens 2 lanseras tänker CGI inte släppa taget om ledningen..

Ett större internationellt genomslag går knappast att få än att hamna på Microsofts vd Satya Nadellas tio i topp-lista över världens mest innovativa tekniklösningar. Det var precis vad som hände 2019 när CGI i norra Sverige hyllades av Microsoft-chefen för sin tillämpning av Hololens, Hidden City, i samband med flytten av Kiruna stad.

CGI:s team i Umeå och Kiruna hade då, med stöd av Microsoft Hololens och dess teknik för visualisering, tagit fram lösningar för att kunna se fjärrvärmeledningar och elkablar under mark, något som kommer väl till pass när hela gator ska grävas upp.

Att CGI då låg långt fram i utvecklingen går knappast att förneka. När nu Microsoft lanserar nästa version av sin hårdvara, Hololens 2, tänker CGI i norra Sverige fortsätta ligga längst fram i utvecklingen av nya tillämpningar.

Köat i ett år för Hololens 2

På CGI:s kontor i Umeå finns Anders Markstedt, ansvarig för visualisering och AR-teknik, och Anders Bratt, utvecklare. De två ingår i ett team tillsammans med Jason Smith och Marcus Lönneborg som CGI tillsatt för att bland annat utveckla lösningar för nya Hololens 2.

– Vi lyckades få loss fyra stycken Hololens 2 precis innan semestern efter att ha köat i över ett år och nu utvecklar vi för fullt med den, berättar Anders Markstedt.

Efterfrågan på den nya hjälmen från Microsoft är mycket stor, men inte många har fått tag på ett exemplar. Men CGI i Umeå har lyckats, när andra hamnat längre bak i beställningskön, eftersom de har så väl upparbetade kontakter och kunnat visa att de ligger långt fram inom området. Att CGI:s huvudkontor dessutom ligger i Montreal var inte heller så dumt, och innebar att det blev enklare att beställa produkten då den ännu inte finns till försäljning i Europa.

Del av stort EU-projekt

– Nu ingår vi i ett mycket stort projekt i Europa, BIM4EEB, som går ut på att mappa in byggnader för renovering. Då använder vi Hololens 2 när vi går in i lägenhetskomplex för att skapa ritningar inför en renovering, berättar Anders Bratt.

I Europa-projektet deltar CGI tillsammans med forskningsinstitutet RISE för att utveckla de digitala verktyg som använder augmented reality-teknik för kartläggning av byggnaderna, geometriska parametrar, material och VVS-system.

Utmaningar med ständigt nytt lärande

Att ta fram lösningar för Hololens innebär stora utmaningar, så gott som varje dag.

– Det har varit en hel inlärningsprocess att förstå sig på vad som funkar för användarna och inte. När vi började var det ingen som visste. Vi visste vad som funkar på en telefon, men här hade vi inga guidelines, så det fick vi spåna fram själva, säger Anders Bratt.

– Det är det som gör det så roligt och spännande, vi banar ny väg, fortsätter han.

Byggbransch i förändring

Anders Markstedt menar att den nya tekniken kommer att innebära stora förändringar för flera branscher.

– Byggbranschen alldeles säkert, där för vi intressanta dialoger om hur vi kan gå vidare. Men det gäller också alla branscher där du har produktionslinjer, där kan du spara mycket tid med hjälp av utbildning i Hololens, säger Anders Markstedt.

Nu väntar en intensiv höst där CGI har flera projekt på gång kring den nya tekniken. Men ännu är det för tidigt att avslöja något kring det, menar Anders Markstedt.

– Men vi vet att med ny teknik, som det här är, kommer det att röra sig fort, säger han med ett leende.