Unga från Umeå i UNICEF-rapport om AI

Elever tillsammans med forskare på gruppbild

Under 2020 deltog elever från Tegs centralskola i Umeå tillsammans med forskare från Umeå universitet i ett projekt om artificiell intelligens. Nu har rapporten publicerats.

FN-organet UNICEF var under 2020 värd för en serie globala möten med ungdomar för att få veta mer om deras åsikter och kunskaper om artificiell intelligens och hur det spelar en allt viktigare roll i deras liv.

Sammanlagt deltog 245 ungdomar från Umeå, Brasilien, Chile, Sydafrika och USA. Deras åsikter hjälpte till att forma UNICEF:s senaste utkast till Policy Guidance on AI for Children, som innehåller rekommendationer till regeringar och företag om AI utifrån barns perspektiv.

Rapport om unga och AI

Från Umeå universitet leddes arbetet av professor Virginia Dignum, Institutionen för datavetenskap. Som en del av UNICEF:s initiativ släpps nu en rapport med de ungas egna åsikter om AI.
Ladda ner rapporten Adolescent Perspectives on Artificial Intelligence.