Umia skyndar på digitalisering av byggsverige

AddMobiles försäljningschef, Rasid Becirovic, och Umias VD, Martin Hörnquist vid avtalssignering. Foto: AddMobile

En uppkopplad arbetsplats med rapportering av arbetsordrar direkt in i mobil och läsplatta. Det är den digitala framtiden för Umia, ett av Sveriges snabbast växande installations- och serviceföretag.

Vid starten 2010 var företaget fyra personer i Umeå. Under de tio år som gått sedan dess har Umia vuxit i rasande fart och nyligen passerade man 850 anställda. Huvudkontoret ligger kvar i Umeå och omsättningen uppgår idag till 1,3 miljarder kronor med kontor från Luleå, Skellefteå och Umeå i norr till Ystad och Trelleborg i söder.

Men tillväxten ställer nya krav på effektivare verksamhet. Det är här som digitaliseringen kommer in. I ett samarbete med AddMobile, som är en av Sveriges ledande utvecklare av digitala system för den uppkopplade byggarbetsplatsen, ska nya digitala lösningar för projekthantering och tidrapportering kopplas direkt till Umias affärsmodell och projektstyrning.

”Vår ambition är att bryta gamla invanda mönster och arbeta mer nyskapande.”

– Vår ambition är att bryta gamla invanda mönster och arbeta mer nyskapande. Investeringen i arbetsorder innebär att vi nu har en skräddarsydd lösning som stödjer den framgångsrika Umiamodellen, där vi strävar efter en helhetssyn i våra kundprojekt. Med projekthanteringen har vi ett verktyg för styrning och rapportering som sparar energi och resurser, både internt och för våra kunder, genom en snabb och tillgänglig plattform. Den förstärker vårt gemensamma arbetssätt vilket kommer att underlätta vår fortsatta expansion framöver, säger Martin Hörnquist, vd på Umia Sweden.

– I ett gemensamt pilotprojekt har vi anpassat och utvecklat vår lösning efter Umias krav. Det har bland annat handlat om integrationer med befintliga verksamhetssystem för att optimera och effektivisera flödet, och inte minst för att kunna mäta lönsamheten. Samarbetet har inneburit att vår produkt nu omfattar fler funktioner och är än mer användbar. Därför känns det extra kul att Umia nu valt att lägga en sådan stor beställning på oss och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete, säger Lars Kandefelt, vd på AddMobile.

Fakta om Umia

Umia Sweden AB grundades i Umeå 2010 och är ett av Sveriges snabbast växande installations- och serviceföretag. Idag finns Umia i hela landet genom lokalägda dotterbolag i Luleå, Skellefteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Malmö, Trelleborg och Ystad. Erbjudandet omfattar teknisk kompetens och samarbeten inom specialområden som rörteknik, fläktteknik, elteknik, energiteknik, reglerteknik, sprinklerteknik, säkerhetsteknik och teknikkonsulter. Bland kunderna återfinns kommuner och regioner samt rikstäckande, regionala och lokala byggentreprenörer.