Umeåprofessor på världslista inom AI och etik

Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet, rankas högt när
franska digitala webbyrån IPFC släpper årets lista över influencers inom AI och etik.

Virginia Dignum kvalar in på plats nummer 24 på denna världslista som omfattar både forskare, företagsanställda och andra experter inom området. Den franska digitala webbyrån IPFC har släppt sin lista över de 50 främsta påverkarna, så kallade influencers, inom AI och etik.

Listan täcker ett stort antal ämnesområden som: Human-Centered AI, Bias in Machine Learning/Deep Learning & Algorithms, Women In Tech/Gender Equity, Diversity/Inclusion, Autonomous Vehicles, Automation & Future of Work, Wealth Inequality, Robots/Bots/Chatbots, Data Privacy/Surveillance/Cyber Security, Regtech, Singularity…)

Se hela listan hos IPFC.

Virginia Dignum är professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI vid Umeå universitet och associerad med TU Delft i Nederländerna. Hon är programdirektör för WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. Hon är en deltagare i European Artificial Intelligence Association (EURAI), medlem av Europeiska kommissionens expertgrupp för artificiell intelligens, World Economic Forums Global Artificial Intelligence Council, verkställande kommittén för IEEE Initiative on Ethically Aligned Design och en av grundarna av ALLAI-NL i Nederländerna.

Virginia Dignum är författare till “Responsible Artificial Intelligence: developing and using AI in a responsible way”, publicerad av Springer 2019. Hon har en doktorsexamen i artificiell intelligens 2004 från Utrecht University och hon fick det prestigefyllda Veni-stipendiet av NWO (Nederländska organisationen för vetenskaplig forskning) 2006.