Umeåelever i världsunikt skolprojekt om artificiell intelligens

Elever tillsammans med forskare på gruppbild

Tegs centralskola i Umeå deltar i ett världsunikt projekt om artificiell intelligens och barns rättigheter.

Endast ett fåtal skolor i världen har valts ut av UNICEF till projektet som i Umeå leds av forskare från Umeå universitet.

Under de senaste åren har en dramatisk ökning skett av artificiell intelligens, AI, i samhället. Det har samtidigt lett till en önskan om att få veta mer om hur AI kommer att påverka barn och deras rättigheter.

FN:s organ UNICEF menar att större uppmärksamhet behöver riktas mot barns rättigheter som användare av artificiell intelligens och som framtida invånare i en värld fylld av AI-teknik.

Som en del av det internationella projektet AI and Children genomför UNICEF en serie skolträffar runt om i världen för att samla in regionala perspektiv på AI-system och barn. Vid Tegs Centralskola i Umeå kommer en skolklass med elever i åldern 14-15 år att delta i en av dessa workshops, under ledning av forskare från Umeå universitet med professor Virginia Dignum som projektledare.

Förutom skolträffen i Umeå har även skolelever i New York, Kapstaden och Sao Paolo deltagit i träffar. Dessutom planeras ytterligare en i Thailand och en i Stillahavsområdet efter att den nuvarande coronapandemin minskat.

Resultatet från dessa skolträffar kommer UNICEF att presentera online i augusti 2020 som ett utkast till riktlinjer för hur barns perspektiv kan bli en del av policys och rekommendationer som myndigheter och organisationer gör. Ett globalt forum om AI för barn, det första i sitt slag, kommer också att hållas i Helsingfors, Finland, senare under 2020.